Het juiste talent selecteren is niet eenvoudig. Als, HR-verantwoordelijke of manager moet je begrijpen wat in verschillende functies precies waarde creëert. In de strijd om het talent zou dàt wel eens een van uw geheime wapens kunnen worden.

Het is natuurlijk belangrijk om kandidaten te vinden met de juiste kwalificaties, vaardigheden en ervaring, maar daarnaast moet de kandidaat ook goed passen bij de waarden van je team en het bedrijf waarvoor je werft.

Werkgevers en aanwervingsverantwoordelijken die begrijpen hoe belangrijk het is dat de waarden van de sollicitant aansluiten bij die van hun bedrijf, zorgen tegelijkertijd voor meer productiviteit, harmonieuzere teams en een betere retentie. De werknemer voelt zich allicht meer bij het bedrijf betrokken en heeft meer voldoening in zijn werk. Op lange termijn zijn gedeelde waarden belangrijker dan goed op elkaar aansluitende vaardigheden.

Wat zijn goed op elkaar aansluitende waarden?

Om ervoor te zorgen dat de waarden van de kandidaat en het bedrijf goed op elkaar aansluiten, moet je eerst een goed inzicht hebben in wat beide belangrijk vinden, en ervoor zorgen dat hun drijfveren overeenstemmen. De aanwervingsverantwoordelijke moet sollicitanten duidelijk maken wat de waarden van het bedrijf zijn. We denken dan aan klantgerichtheid, creativiteit en innovatie, maatschappelijke verbetering of een opiniemaker zijn.

Wordt teamwerk in je bedrijf beloond? Of heerst er veeleer een sfeer waarin medewerkers met elkaar concurreren? Individualisme of binnen de lijntjes kleuren? Volg deze vijf tips om meer te weten te komen over de waarden waarop je bedrijf gestoeld is:

  • Evalueer en schets je waardepropositie voor werknemers: wat je organisatie te bieden heeft en het beeld dat externe kandidaten van je hebben als mogelijke werkgever.
  • Observeer werknemers op het werk en evalueer hun werkpatronen binnen het bedrijf, liefst vanuit het standpunt van een buitenstaander.
  • Onderzoek welke impact de werkomgeving (ruimte, licht, decor, enz.) heeft op de werknemers en op de werkpraktijken. Is het kantoor open ingericht? Klassiek of modern? Enz.
  • Praat met werknemers. Vraag objectief en zonder te oordelen naar de werkregeling en wat ze er goed of slecht aan vinden.
  • Vergelijk de werkomgeving en de vooruitzichten van het bedrijf met vergelijkbare bedrijven. Waar bevindt het zich momenteel binnen de sector?

Hoe vind ik de meest geschikte kandidaat?

Het is een kunst om kandidaten tijdens een sollicitatiegesprek op zo'n manier vragen te stellen dat je meteen weet hoe ze zich op het werk gedragen en wat hun motivatie is. Je kunt deze vragen voorbereiden nadat je eerst hebt onderzocht wat de waarden van je bedrijf zijn, zoals hierboven beschreven. Door deze vragen te stellen, krijgt de kandidaat de kans om voorbeelden uit het verleden te geven en te vertellen hoe zij passen bij de waarden van je bedrijf. 

Wees ruimdenkend

Maak een lijst van de vaardigheden waarover ze moeten beschikken en koppel ze aan de bedrijfswaarden. Bespreek met het team hoe deze waarden in hun dagelijkse werk tot uiting komen. Praat over de invloed van de bedrijfscultuur op de prestaties, en vraag kandidaten hoe ze dit in het verleden hebben aangepakt.

Gebruik alle middelen 

Werkt het team nauw samen met andere teams? Vraag dan wat zij over het nieuwe teamlid denken. Hoe was de vorige relatie? Waren er vaardigheden die beter konden? Als zakelijke samenwerkingen en interne netwerken belangrijk zijn, vraag dan goed door naar hun ervaringen.

Het recruitmentproces kan complex zijn en soms moeilijk te doorgronden, en je moet met zo veel dingen rekening houden voor de ideale kandidaat het contract ondertekent.

Onze recruitmentexperts kunnen helpen bij het wervingsproces. Neem hier contact op

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen