Why is sustainability important in business

Afgelopen jaar was 93% van alle werkgevers wereldwijd op zoek naar personeel. Dit laat zien dat het werven van personeel een lastige klus kan zijn. Bedrijven moeten met elkaar concurreren in een overvolle markt om de beste en slimste aan te trekken.  

Duurzaam ondernemen is een belangrijk thema voor toptalenten van vandaag, of het nu gaat om thema's op milieu of sociaal gebied. Uit statistieken blijkt dat bedrijven zonder overtuigende duurzaamheidsinitiatieven minder aantrekkelijk zijn voor kandidaten. Mocht je naar bewijzen zoeken van die verminderde aantrekkingskracht, raadpleeg dan ons Duurzaamheidsonderzoek, waarin dit duidelijk wordt bevestigd.  

In dit onderzoek, uitgevoerd tussen mei en juni 2022, werden 4.755 werknemers en werkzoekenden op het Europese vasteland gevraagd hoe zij denken over niet alleen de 17 (SDG's) van de VN en de impact daarvan op de arbeidsmarkt, maar ook en vooral over de eigen zoektocht naar een baan en wat duurzaamheid daarin voor hen betekent.  

Een grote meerderheid van de respondenten verklaarde dat ze duurzaamheid belangrijk vinden en hun gedrag al hebben aangepast. Er is al een enorm potentieel aan arbeidskrachten dat graag wil werken voor een bedrijf dat ook hun waarden deelt. Die kandidaten willen graag werken bij een bedrijf dat laat zien dat het net zoveel om duurzaamheid geeft als zijzelf.  

Niet langer is duurzaamheid iets dat "gewoon leuk is om te doen". Het is pure noodzaak voor de bescherming van de aarde, de aanpak van ongelijkheid en de verbetering van de kwaliteit van leven - nu en in de komende jaren. Net zo belangrijk is het aantrekken van gemotiveerde werknemers die er helemaal voor gaan om de strategische doelen van de onderneming te helpen bereiken. Duurzaamheid is de toekomst. Ben je er klaar voor? 

Waarom is een duurzaamheidsbeleid belangrijk? 

Duurzaamheid is hot, iedereen wil duurzaam zijn. Toch is het allerminst een modewoord. Een overweldigende 90% van de ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk. Ook werknemers vinden dat. Volgens ons Duurzaamheidsonderzoek vinden twee van de drie werknemers een duurzaam beleid belangrijk bij het solliciteren naar een baan. Bij vier op de 10 werknemers hebben organisaties met een duurzaamheidsbeleid een streepje voor bij de keuze voor een bepaald bedrijf.  

66% van de respondenten zegt dat de verbintenissen van een bedrijf belangrijk zijn bij het solliciteren

Het moet gezegd worden dat werken aan een duurzame toekomst meer betekent dan enkel zorgen voor het milieu. Hebben de meeste van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN betrekking op de zorg voor het milieu, er zijn er ook doelstellingen op andere gebieden geformuleerd. SDG 5 bijvoorbeeld streeft naar gendergelijkheid en het bereiken van empowerment van alle vrouwen en meisjes.” SDG 1 is gericht op afname van armoede in al haar vormen. Veel van de SDG's erkennen dat duurzaamheid een brede term is - die verschillende overlappende aspecten van ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) criteria omvat.  

Over het sociale aspect zegt bijvoorbeeld een op de drie Europese werknemers dat "gezondheid en welzijn" voor hen het belangrijkste duurzaamheidsthema is. Andere belangrijke thema's die in het Duurzaamheidsonderzoek aan bod komen, zijn onder meer het bieden van fatsoenlijk werk en economische groei, alsmede toegang tot onderwijs van goede kwaliteit. Als bedrijf ben je pas echt duurzaam als rekening gehouden wordt met alle aspecten die onder de noemer ESG vallen. 

een op de drie werknemers (34%) zegt in 2022 ten minste eenmaal te zijn gediscrimineerd op grond van leeftijd

Wil je de ”war for talent” winnen dan zul je je als bedrijf aantrekkelijk moeten maken voor "sociaal duurzame" kandidaten. Zij letten op de positieve en negatieve impact van de bedrijfsactiviteit op mensen en hoe die impact zo goed mogelijk beheerst kan worden. Diversiteit, ongelijkheid en arbeidsrechten zijn dan ook belangrijke thema's voor hen.  

De aard van de initiatieven die voor hen van belang zijn, verschilt per bevolkingsgroep, functie, bedrijfstak, locatie en leeftijd. Zo zegt 86% van de jongeren dat ze bedrijven die dezelfde thema's delen waarderen en er een baan zouden accepteren, terwijl 30% een bedrijf heeft verlaten bij gebrek aan een duurzaamheidsagenda. 

Bij de besluitvorming en het ontwikkelen van duurzaam beleid van een organisatie, waarbij ook milieu- en sociale kwesties aan bod komen, zouden idealiter alle belanghebbenden moeten worden betrokken. Diversiteit en inclusie zijn thema's die veel jongeren aanspreken, vooral bij Gen-Z werknemers. 83% van deze groep noemde het als een van de belangrijkste onderwerpen.  

De interesse van kandidaten voor duurzame bedrijven legt zeker ook het bedrijf zelf geen windeieren. McKinsey & Company stelde vast dat organisaties met leidinggevende teams met een grotere etnisch-culturele diversiteit beter presteren dan hun concurrenten. Uit een recent BlackRock rapport over de financiële prestaties van ondernemingen blijkt eveneens dat organisaties die goed op ESG-criteria scoren het beter doen dan hun sectorgenoten. Als die prestatie boost eenmaal door kandidaten wordt opgemerkt, wordt een bedrijf nog aantrekkelijker om voor te werken. Duurzaamheidsinspanningen kunnen namelijk op meerdere manieren bijdragen aan een succesvolle werving van talenten. 

Duurzame werving

Ondanks alle aandacht voor het belang van duurzaamheid in het wervingsproces, is er voor veel organisaties nog een flinke slag te maken. Vier op de 10 (37%) medewerkers volgens ons onderzoek vonden dat hun werkgever "genoeg doet op het gebied van duurzaamheid” terwijl drie op de 10 (28%) dat niet vonden. Een nogal verdeelde uitkomst die erop zou kunnen wijzen dat er binnen de organisatie nog veel te winnen valt op het gebied van duurzaamheid.    

37% van de werknemers vindt dat hun bedrijf duurzaam genoeg is, tegenover 28% die vindt dat het niet duurzaam genoeg is

Positief nieuws: 70% van de respondenten uit hogere functies (C-suite, directeur of manager) vond duurzaamheid een belangrijk thema binnen de organisatie - dat is een hogere score vergeleken met niet-leidinggevende werknemers. Initiatieven op het vlak van duurzaamheid hebben dus duidelijk het committment van het management.  

Verbeteren van je duurzaamheidsimago - en het plukken van de vruchten ervan voor je wervingscampagne - lijkt moeilijker dan het is. Duidelijke en concrete vacatureteksten over hoe duurzaamheidsinitiatieven worden ingebed in de organisatie is een eerste stap in de goede richting. Denk natuurlijk ook aan een inspirerende vacaturetekst. Duurzaamheid is een hot topic bij kandidaten, laat zien dat jij ook duurzaam onderneemt! 

Om jouw duurzame bedrijfsstrategie actief te promoten, kun je ook via de LinkedIn tab "commitments" de waarden van de organisatie zoals "milieuvriendelijk ondernemen" communiceren. Belangrijk is dat een bedrijf haar waarden via alle relevante kanalen prominent uitdraagt. Door de positieve impact van de aangeboden functies te benadrukken, kan je als organisatie een bredere en meer diverse talentpool aantrekken. 

Meer dan de helft (51%) van de werknemers in Europa meldt dat zij de afgelopen 12 maanden een of meer keren te maken hebben gehad met discriminatie op de werkvloer. Het mag dan ook duidelijk dat er nog een slag te maken valt in het creëren van een diverse werkomgeving die kandidaten aanspreekt. Ruim twee derde (69%) van de respondenten vindt het belangrijk deel uit te maken van een bedrijf dat diversiteit en inclusie nastreeft. Het is duidelijk dat werknemers sociale duurzaamheid belangrijk vinden. 

Een andere manier om duurzame werving en selectie te bevorderen is een ”skills first”- aanpak, hier draait het in de eerste plaats om iemands vaardigheden. Voordien zochten de meeste organisaties naar talent door vacatures te plaatsen waarin specifieke ervaring werd gevraagd. In plaats daarvan pleit LinkedIn's medeoprichter Allen Blue in een gesprek met het World Economic Forum voor een “skills first”-aanpak. Dit zou meer kansen kunnen scheppen voor kandidaten met een niet-traditionele onderwijsachtergrond, waardoor werkplekken inclusiever en meer divers worden. In 2050 zal naar verwachting de helft van alle werknemers wereldwijd nieuwe vaardigheden moeten leren. Daarom kan een op vaardigheden gerichte werving een uitstekende manier zijn voor bedrijven om het personeelsbeleid toekomstbestendig te maken en continuïteit te waarborgen.  

Hoe kun je je bedrijf duurzamer maken?

Wereldwijd hebben meer bedrijven aandacht voor duurzaamheid. Bekende bedrijven die op dit gebied echt een verschil maken zijn onder meer: 

  • Unilever - Het Unilever Kompas van deze multinational in consumptiegoederen legt de duurzaamheidsstrategie van de organisatie vast en geeft inzage in haar inspanningen rond thema's als verhoging van de levensstandaard, gelijkheid, diversiteit en inclusie en een afvalvrije wereld. 
  • IBM - Als koploper op het gebied van duurzaamheid streeft IBM naar het terugdringen van de behoefte aan hulpbronnen en koopt in bij groene bronnen om een holistische duurzaamheidsopgave te kunnen realiseren. Het bedrijf wil dat haar ESG-doelstellingen leiden tot echte impact. 
  • Air Liquide - Door middel van haar milieu en maatschappelijke acties draagt Air Liquide bij aan het realiseren van de SDG's van de VN. Dit omvat onder meer haar inzet voor het ontwikkelen van een koolstofarme waterstofeconomie en voor verbetering van de gezondheidszorg. 
  • Nike - Move to Zero is een initiatief van Nike voor een betere toekomst voor iedereen. Een belofte om toe te werken naar een CO2-neutraal en afvalvrij productieproces. De sportartikelengigant gebruikt waar mogelijk gerecyclede materialen en geeft ook voorlichting aan klanten hoe ze de levensduur van hun aankopen kunnen verlengen. 
  • IKEA - De internationale meubelfabrikant heeft veel ambities op het gebied van duurzaamheid, waaronder verbetering van het wereldwijde bosbeheer door gebruik te maken van haar schaalgrootte. De meubelfabrikant werkt hard aan het ontwikkelen van producten en diensten die mensen stimuleren hun levensstijl positief te veranderen en meer circulair te consumeren. 
  • AXA - AXA's duurzaamheidsstrategie voor 2023-26, getiteld "Roots of Resilience", richt zich op het opstellen van een duidelijk overzicht van de impact van het bedrijf op de natuur, het ondersteunen van groene bedrijven en het duurzaamheidsverslag te verbeteren. Via het "Hears in Action”-programma steunt AXA ook de gemeenschappen waarin het actief is. 

Laat je inspireren door de wijze waarop deze bedrijven handen en voeten geven aan hun duurzaamheidsbeleid. Zorg allereerst voor een duidelijke formulering van je doelstellingen. Stel de huidige uitdagingen vast. Denk bijvoorbeeld aan de cultuur van het bedrijf en verspilling van middelen. Ga vervolgens na hoe ze opgelost kunnen worden. Stel vervolgens een duurzaamheidsstrategie op met de inbreng van alle stakeholders - managers, werknemers en klanten. Vergeet niet de resultaten van de duurzaamheidsstrategie te monitoren. Het is de enige manier om de duurzaamheidsprestaties van je organisatie te verbeteren. 

Waarom duurzaamheid cruciaal is voor succes

Page Personnel begeleidt bedrijven in uiteenlopende sectoren die hun wervingsproces willen verbeteren, nauwgezette integratie van duurzaamheid in het traject is hiervan een belangrijk onderdeel. Met ons deskundig advies presenteren we jouw bedrijf als een bedrijf waar kandidaten trots op kunnen zijn om voor te werken - een bedrijf dat hart heeft voor mens en milieu. Hierbij houden we ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zorgen ervoor dat de werving en selectie vrij is van vooroordelen, zodat je er zeker van bent de juiste professional te vinden. 

Summary

Why is a sustainable business strategy important? Explore the latest insights from our sustainability study. 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen