Privacybeleid

Wie zijn we en hoe verwerken we uw persoonsgegevens.

PageGroup inclusief haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk: "PageGroup", "ons", of "wij") is een gespecialiseerd rekruteringsbedrijf dat actief is onder de merknamen Michael Page, Page Personnel, Page Executive en Page Outsourcing. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid informeert u over de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en hoe we uw gegevens verwerken, wanneer u onze website bezoekt, wanneer u bij ons solliciteert, wanneer we onszelf aan u voor-stellen, wanneer we wervings- en arbeidsbemiddelingsdiensten aan u verlenen, wanneer we in contact blijven nadat we u een dienst hebben ge-leverd of wanneer u ons een dienst verleent. De volgende informatie is voor u bedoeld als u tot een van de volgende categorieën personen be-hoort:

 • kandidaten voor wie wij arbeidsbemiddeling verzorgen of die bij ons solliciteren naar een vacature en contact met ons opnemen via onze website, vacaturebanken, sociale mediapagina's of via andere bronnen;
 • klanten en hun contacten met wie we een zakelijke relatie hebben en die we helpen bij het invullen van vacatures;
 • potentiële kandidaten en potentiële klanten en hun zakenrelaties die we contacteren om onze producten en diensten te presenteren;
 • serviceproviders en hun contactpersonen die verschillende diensten aan ons leveren;
 • gebruikers van onze websites en apps

(gezamenlijk "u" of "uw" genoemd).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is het PageGroup-bedrijf dat contact met u opneemt en op eigen verantwoordelijkheid gege-vens van u verwerkt wanneer u de website bezoekt, wanneer dit bedrijf wervings- en tewerkstellingsdiensten aan u verleent, de relatie met u onderhoudt nadat zij een baan voor u heeft gevonden,  u marketingcommunicatie stuurt, u in dienst neemt voor een vacante functie of wanneer u een dienst verleent aan het desbetreffende bedrijf. Voor inzage van de volledige lijst van Europese dochterondernemingen van PageGroup, inclusief hun contactgegevens, klikt u hier.

Details van gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens we precies over u verwerken, voor welke doeleinden, gebaseerd op welke rechts-grondslag en waar we deze gegevens verzamelen.

Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, ook al moeten we deze vergaren om een bestelling van u te verwerken of een contract met u na te komen, of omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn, dan kan het zijn dat we uw bestelling moeten weigeren of onze contractuele verplichtin-gen jegens u niet kunnen nakomen.

Gebruikers van onze websites of apps

Doeleinde

Gegevenscategorieën

Wettelijke basis

Verzamelen van uw gegevens

Ontvangers van uw gegevens

Wanneer u onze website of app bezoekt, verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het openen van de website/app 
 • Zorgen voor een soepele verbinding,
 • Het waarborgen en optimaliseren van de prestaties van onze website en de gebruiksvriendelijkheid van onze website
 • De veiligheid en stabiliteit van het systeem waarborgen en evalueren

In deze context gebruiken we ook verschillende cookies en andere technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

In deze context verwerken we de volgende gegevens:

 • IP-adres van het aanvragende op het internet aangesloten apparaat
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website/toepassing van waaruit de toegang werd verkregen (verwijzende URL), de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw op het internet aangesloten computer.
 • Naam van uw toegangsprovider

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (b) AVG- opstellen, uitvoeren of beëindigen van uw contract

Art. 6 (1) (f) AVG- ons legitiem belang in de veiligheid, stabiliteit en bruikbaarheid van onze website

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van deze gegevensverwerking is het mogelijk dat de volgende interne en externe dienstverleners inzage hebben in uw gegevens:

 • IT Dienstverleners
 • Leverancier van hulpprogramma's voor gegevensanalyse
 • Dienstverlener voor marketing

Wij verwerken uw gegevens om u gepersonaliseerde reclame op de website te kunnen aanbieden op basis van uw surfgedrag. Hiervoor gebruiken we verschillende cookies en andere technologieën. Raadpleeg onsCookiebeleidvoor meer informatie.

In deze context verwerken we de volgende gegevens:

 • IP-adres van het aanvragende op het internet aangesloten apparaat,
 • Datum en tijd van inzage,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website/toepassing van waaruit de toegang werd verkregen (verwijzende URL), de browser die u hebt gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw op het internet aangesloten computer,
 • Naam van uw toegangsprovider

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslag:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van deze gegevensverwerking is het mogelijk dat de volgende interne of externe dienstverleners inzage hebben in uw gegevens:

 • IT Dienstverleners
 • Leveranciers van analysetools
 • Marketingbedrijven

Kandidaten

Doeleinde

Gegevenscategorieën

Rechtsgrondslag/wetmatig belang

Verzamelen van uw gegevens

Categorieën van ontvangers

Wij verwerken uw gegevens om u diensten op het gebied van tewerkstelling en arbeidsbemiddeling aan te bieden of om een sollicitatieprocedure met u uit te voeren om een arbeidsrelatie met u tot stand te brengen.

In deze context kunnen we uw gegevens gebruiken om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden, uw CV te analyseren en een geschikte functie voor u te vinden, een kandidatenprofiel voor u aan te maken, salarisadvies te geven, sollicitatiegesprekken te regelen, bekwaamheidstesten met u uit te voeren en uw sollicitatiedocumenten door te sturen naar de werkgever van uw keuze.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Informatie in uw CV
 • Informatie over uw opleidingstraject
 • Referenties
 • Professionele ervaring
 • Job referenties
 • Salarisverwachtingen,
 • Loopbaanambities
 • Resultaten van beveiligingsaudits
 • Nationaliteit
 • Verblijfs- en werkvergunning
 • Foto's
 • Taalvaardigheden,
 • Testresultaten van beoordelingscentra,
 • In bepaalde gevallen worden bijzondere gegevenscategorieën gebruikt, zoals:
 • Handicap,
 • Informatie over gezondheid,
 • Arbeidsgeneeskundige onderzoeken,
 • Veroordelingen, strafbare feiten,

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (b) AVG - opstellen, uitvoeren of beëindigen van uw contract

Art. 6 (1) (c) AVG - naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeids- en sociaal recht

Art. 6 (1) (f) AVG - ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, het delen van werk en diensten binnen de PageGroup en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze klantrelatie met u.

Wij verwerken uw gegevens in verband met bijzondere categorieën alleen op basis van uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG en voor zover we daartoe verplicht zijn om redenen van arbeids- en sociaal recht, en tot slot om redenen van gelijke kansen. In deze gevallen baseren we de verwerking van uw gegevens op Art. 9 (2) (b), (g) en (h) AVG.

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook van derden verzamelen, namelijk van

 • Referenties, bijvoorbeeld van vorige werkgevers of voormalige klanten om uw referenties en kwalificaties te bevestigen
 • Onderwijsinstellingen
 • Publiek toegankelijke professionele netwerken, zoals LinkedIn, StepStone of Xing, om de informatie die wij al over u hebben te vergroten, zodat we een betere kans hebben om geschikte functies voor u te vinden;
 • Klanten aan wie wij uw CV hebben verstrekt en die contact met u hebben gehad in het kader van uw sollicitatie.

We nemen alleen contact op met de referentieverstrekkers die u tijdens de sollicitatieprocedure en onze diensten hebt aangegeven.

Om onze diensten voor arbeidsbemiddeling aan te bieden, kunnen we persoonlijke informatie over u delen met potentiële werkgevers die vacatures aanbieden waarin u geïnteresseerd bent.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het ook mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners inzage hebben in uw gegevens. Hieronder vallen zowel verwerkers als onze verwerkingsverantwoordelijken uit de volgende sectoren:

 • IT-ondersteuning
 • Hosting, IT-dienst
 • IT-oplossingen om de servicekwaliteit te verbeteren
 • Gegevensanalyse
 • Ondersteuning bij werving
 • Verkoop
 • Administratie en management van wereldwijde, regionale of leidinggevende posities of de ontwikkeling van belangrijke klanten binnen de Page Group
 • Scheepvaart- en logistieke bedrijven
 • Telecommunicatieproviders
 • Aanbieders van professionele netwerken
 • Aanbieders van psychometrische beoordelingen of vaardigheidstests

Onze contractanten zijn door ons contractueel verplicht tot geheimhouding en naleving van de normen en verordeningen betreffende gegevensbescherming.

Wij verwerken uw gegevens wanneer u zich bij ons registreert en uw sollicitatiegegevens aan ons en eventueel aan potentiële werkgevers beschikbaar stelt.

Als u zich bij verschillende PageGroup-bedrijven registreert, combineren we de door u verstrekte gegevens tot één gegevensrecord en één kandidatenaccount. Een dergelijk afzonderlijk gegevensbestand voorkomt dubbelmeldingen en verhoogt de juistheid van de persoonsgegevens. Voor deze doeleinden zullen de betrokken PageGroup bedrijven uw persoonsgegevens delen als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Informatie in uw CV
 • Informatie over uw opleidingstraject
 • Referenties
 • Professionele ervaring
 • Job referenties
 • Salarisverwachtingen,
 • Loopbaanambities
 • In bepaalde gevallen worden bijzondere gegevenscategorieën gebruikt, zoals:
 • Handicap,
 • Gezondheidsinformatie,
 • Veroordelingen, strafbare feiten

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (b) AVG - opstellen, uitvoeren of beëindigen van de gebruikersovereenkomst met u voor het leveren van onze kandidaatregistratie-dienst.

Art. 6 (1) (f) AVG - ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, bij het delen van werk en diensten binnen de PageGroup en ons legitiem belang bij het onderhouden van onze klantrelatie met u.

In dit geval verwerken we uw bijzondere gegevenscategorieën alleen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a), Art. 9 (2) (a) AVG.

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

Als u solliciteert naar een specifieke functie, geven we uw sollicitatiegegevens door aan de potentiële werkgever die u hebt gevraagd.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het ook mogelijk dat de hierboven beschreven interne en externe dienstverleners inzage hebben in uw gegevens.

Wij verwerken uw gegevens om u promotionele informatie, nieuwsbrieven en andere elektronische promotionele informatie te sturen , om u op de hoogte te houden van vacatures, brancherapporten en -inzichten, evenementen, gebeurtenissen en andere inhoud.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam,
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Uw marketinginformatie en functievoorkeuren

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (f) AVG - ons rechtmatig belang in direct- marketing maatregelen en het verzenden van reclame-inhoud

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse

We verwerken uw gegevens om u tevredenheidsenquêtes te sturen om na te gaan of u tevreden bent met onze diensten, om onze bestaande diensten te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam
 • Email adres
 • Eerdere arbeidsbemiddelingen en verleende diensten
 • Uw informatie in de tevredenheidsenquête

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (f) AVG- ons legitiem belang in direct- marketing maatregelen en het verzenden van reclame-inhoud, evenals de verbetering en ontwikkeling van onze diensten

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse
 • Serviceprovider voor het uitvoeren van enquêtes
 • Serviceprovider voor het uitvoeren van test- en ontwikkelingsactiviteiten, het leveren van onderzoek, mailing of andere direct-marketingdiensten.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij de door u verstrekte informatie over uw werkervaring controleren, of dat we nagaan of u over de kwalificaties en de vereiste betrouwbaarheid beschikt voor een specifieke functie. In deze gevallen voeren we zogenaamde achtergrondcontroles uit. Hiervoor raadplegen we referentieleveranciers en vroegere onderwijsinstellingen. Daarnaast voeren we internetonderzoek uit met behulp van zoekprogramma's en publiek toegankelijke online databases. Bovendien bestuderen we de nationale en internationale pers.

Alleen in zeer beperkte gevallen en alleen voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, vergelijken we uw hoofdgegevens met sanctielijsten en andere openbare lijsten en registers, waaronder terreur- en embargolijsten en PEP-lijsten (Politiek Prominent Persoon).

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Informatie in uw CV
 • Informatie over uw opleidingstraject
 • Referenties
 • Professionele ervaring
 • Job referenties
 • Resultaten van beveiligingsaudits
 • Nationaliteit
 • Verblijfs- en werkvergunning
 • Foto's
 • Taalvaardigheden
 • Testresultaten van het beoordelingscentrum
 • Veroordelingen, strafbare feiten (bijv. arbeidsfraude, economische criminaliteit, georganiseerde misdaad)
 • Inbreuken op de mededingings- of antitrustwetgeving
 • Overtredingen van andere wettelijke vereisten of verordeningen.
 • Insolventies
 • Bestaande belangenconflicten

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (c) AVG - onze wettelijke verplichting om achtergrondcontroles uit te voeren

Art. 6 (1) (b) AVG- Opstelling, uitvoering of beëindiging van uw contract

Art. 6 (1) (f) AVG- ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van achtergrondcontroles om uw informatie te verifiëren, ons wetmatig belang bij het uitvoeren van achtergrondcontroles om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van onze klanten, het legitiem belang van onze klanten bij het uitvoeren van achtergrondcontroles om de vereiste geschiktheid en betrouwbaarheid voor speciale functies en de verificatie van uw informatie te waarborgen.

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook verzamelen van derden, namelijk:

 • Referentieverstrekkers, zoals uw vorige werkgevers of voormalige klanten om uw gegevens te controleren
 • Onderwijsinstellingen - om uw academische kwalificaties te controleren;
 • openbaar beschikbare professionele bronnen zoals LinkedIn, Xing of StepStone, enz.
 • Sanctielijsten en andere openbare lijsten en registers, waaronder terreur- en embargolijsten en PEP-lijsten
 • Openbare bron, telefoongidsen, krantenartikelen
 • Algemeen toegankelijke databases

We nemen alleen contact op met de referentieverstrekkers die u tijdens het selectieproces en dienstverlening aan ons hebt aangegeven.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • IT -beveiliging
 • IT-oplossingen
 • Hosting
 • Telecommunicatie
 • Dienstverlener die de werkreferenties controleert
 • Dienstverlener die de kwalificaties controleert
 • Dienstverlener om beoordeling uit te voeren in verband met strafrechtelijke veroordelingen (indien vereist)
 • Serviceprovider om de door u verstrekte informatie uit bronnen van derden te verifiëren
 • Dienstverlener die psychometrische evaluaties of vaardigheidstests uitvoert

Onze contractanten zijn door ons contractueel verplicht tot geheimhouding en naleving van de normen en verordeningen betreffende gegevensbescherming.

Enquêtes houden over talent-trends

Om onze diensten voortdurend te verbeteren en up-to-date te houden, zullen we u selectief uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes over talent-trends.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam
 • Eerdere arbeidsbemiddelingen en verleende diensten
 • Email adres
 • Informatie in de enquête

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (f) AVG - ons legitiem belang om actuele trends in talent te identificeren en onze diensten en aanbiedingen verder te ontwikkelen.

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Marktonderzoek
 • Marktanalyse
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse

Potentiële kandidaten en klanten

Doeleinde

Gegevenscategorieën

Rechtsgrondslag/wetmatig belang

Verzamelen van gegevens

Categorieën van ontvangers

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze diensten aan te kunnen bieden, contact met u op te kunnen nemen en uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt en een vraag stelt. Daarnaast kunnen we gegevens over u verwerken die zijn verkregen uit openbaar beschikbare bronnen en uit professionele en sociale netwerken, zoals LinkedIn, Xing, StepStone, bedrijfs- of andere vacaturebanken, om u te contacteren als we denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze arbeidsbemiddelingsdiensten.

Daarnaast is het ook mogelijk dat u aanbevolen werd door een andere kandidaat of klant en dat we contact met u opnemen.

Als u optreedt als zakelijk contactpersoon namens een bedrijf, verwerken we uw professionele contactgegevens.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam en adres
 • Positie in het bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Professionele contactgegevens
 • Naam van het bedrijf waarvoor u werkt,
 • Informatie in uw CV, functieprofiel, bedrijfsprofiel
 • Informatie over uw opleidingstraject,
 • Referenties,
 • Werkervaring,
 • Werkreferenties,
 • Salarisverwachtingen,
 • Loopbaanambities,
 • Open vacatures,
 • Nationaliteit,
 • Foto's,
 • Taalvaardigheden,
 • Status in professionele netwerken, bijv. open voor banen

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (b) AVG - opstellen, uitvoeren of beëindigen van uw contract

Art. 6 (1) (f) AVG- ons legitiem belang in direct-marketing maatregelen en distributie van onze wervings- en tewerkstellingsdiensten evenals ons rechtmatig belang in het vinden van nieuwe zakelijke contacten, klanten en potentiële kandidaten

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook verzamelen van derden, namelijk:

 • Publiek toegankelijke professionele bronnen, homepages, krantenartikelen, personeelsadvertenties
 • Professionele netwerken, zoals LinkedIn, StepStone, Freeslance.de, Xing, enz.
 • Uw functie- of bedrijfsprofiel gepubliceerd in openbare databases
 • Andere kandidaten of klanten

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse

Klanten (B2B) en onze contacten

Doeleinde

Gegevenscategorieën

Wettelijke basis/wetmatig belang

Verzamelen van gegevens

Categorieën van ontvangers

Wij verwerken uw gegevens om u onze rekruteringsdiensten aan te kunnen bieden In deze context verwerken wij uw gegevens en die van uw zakelijke contacten om met u te communiceren en geschikte kandidaten te vinden voor uw vacatures.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de zakelijke contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Uw feedback over kandidaten
 • Contractgegevens en boekhoudgegevens
 • Informatie over vacatures en vereiste profielen

Art. 6 (1) (b) AVG- Opstelling, uitvoering of beëindiging van uw contract

Art. 6 (1) (f) AVG- ons legitiem belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen en het delen van werk en diensten binnen de PageGroup groep

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook verzamelen van derden, namelijk:

 • Publiek toegankelijke professionele bronnen, homepages, krantenartikelen, personeelsadvertenties
 • Professionele netwerken, zoals LinkedIn, StepStone, Freeslance.de, Xing, enz.
 • Uw functie- of bedrijfsprofiel gepubliceerd in openbare databases
 • Andere klanten en kandidaten

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse
 • Boekhouding
 • Administratie
 • Bankzaken
 • Management van wereldwijde, regionale of hogere leidinggevende posities, of de ontwikkeling van sleutelaccounts, waarvoor de samenwerking van verschillende bedrijven binnen de groep vereist is.

We verwerken uw gegevens om u tevredenheidsenquêtes te sturen om na te gaan of u tevreden bent met onze diensten, om onze bestaande diensten te verbeteren  en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de zakelijke contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Eerdere arbeidsbemiddelingen en verleende diensten

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (f) AVG - ons legitiem belang bij direct- marketing en het verzenden van reclame-inhoud alsook om onze diensten en aanbiedingen verder te ontwikkelen.

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Marktanalyse
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse

Wij verwerken uw gegevens om u promotionele informatie, nieuwsbrieven en andere elektronische promotionele informatie te sturen, om u op de hoogte te houden van vacatures, brancherapporten en -inzichten, evenementen, gebeurtenissen en andere inhoud.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Naam,
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Uw marketinginformatie en functievoorkeuren

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (a) AVG - uw toestemming

Art. 6 (1) (f) AVG - ons legitiem belang in direct- marketing en het verzenden van advertentie-inhoud

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Nieuwsbrief verzending
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse

Dienstverleners en onze zakelijke contacten van onze dienstverleners

Doeleinde

Gegevenscategorieën

Rechtsgrondslag/wetmatig belang

Verzamelen van gegevens

Ontvangers van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u het servicecontract aan te gaan, uw diensten te ontvangen en om met u te communiceren in het kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken we uw gegevens voor boekhoudkundige doeleinden.

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Overzicht van geleverde diensten
 • Contractgegevens en boekhoudgegevens

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (b) AVG - opstellen, uitvoeren of beëindigen van uw contract

Art. 6 (1) (f) AVG - ons gerechtvaardigd belang bij efficiënte organisatorische werkprocessen, werk- en dienstendeling binnen de PageGroup-groep

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Marketing
 • Verkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Gegevensanalyse
 • Boekhouding
 • Administratie
 • Bankzaken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw geschiktheid als leverancier van ons te beoordelen.

Voor wettelijke nalevingsverplichtingen vergelijken we in zeer beperkte gevallen en alleen voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, uw hoofdgegevens met sanctielijsten en andere openbare lijsten en registers, waaronder terreur- en embargolijsten en PEP-lijsten (Politiek Prominent Persoon).

In deze context kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Referenties

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (c) AVG - onze wettelijke verplichting om achtergrondcontroles uit te voeren

Art. 6 (1) (b) AVG - opstellen, uitvoeren of beëindigen van uw contract

Art. 6 (1) (f) AVG - ons rechtmatig belang bij het uitvoeren van beoordelingen om uw geschiktheid te beoordelen

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

We kunnen ook gegevens uit openbare registers en sanctielijsten gebruiken.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat zowel interne als externe dienstverleners uit de volgende gebieden inzage hebben in uw gegevens:

 • Inkoop
 • IT-oplossingen
 • IT-ondersteuning
 • Post- en verzendingsdiensten
 • Telecommunicatie
 • Administratie

Gegevensverwerking voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het verdedigen en geldig verklaren van rechtsvorderingen

Doeleinde

Gegevenscategorieën

Rechtsgrondslag/wetmatig belang

Verzamelen van gegevens

Ontvangers van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de officiële controle-, toezichts- en auditverplichtingen, met inbegrip van officiële informatie- en meldingsverplichtingen en verplichtingen op grond van de handels- of belastingwetgeving.

In deze context verwerken we de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Overzicht van geleverde diensten
 • Contractgegevens en boekhoudgegevens
 • Opgevraagde gegevens

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (c) AVG- Naleving van wettelijke verplichtingen

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat de volgende ontvangers inzage hebben in uw gegevens:

 • Wetshandhavingsinstanties of andere openbare entiteiten
 • Rechtbanken
 • Advocaten
 • Adviseurs

In individuele gevallen verwerken we uw gegevens ook voor de afhandeling en verdediging van rechtsvorderingen.

In deze context verwerken we de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Overzicht van geleverde diensten
 • Contractgegevens en boekhoudgegevens
 • Gegevens die nodig zijn voor de verdediging en tenuitvoerlegging van vorderingen

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (f) AVG - ons legitiem belang bij het verdedigen tegen het geldend maken van rechtsvorderingen.

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat de volgende ontvangers inzage hebben in uw gegevens:

 • Advocaten,
 • Adviseurs
 • Rechtbanken
 • Bemiddelaars

We zullen uw gegevens verwerken in het geval van een herstructurering, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing of andere doorgifte of afstoting van ons bedrijf of een deel daarvan, voor zover dit noodzakelijk is voor deze doeleinden.

In deze context verwerken we de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Overzicht van geleverde diensten
 • Contractgegevens en boekhoudgegevens

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (f) AVG- ons legitiem belang bij een herstructurering, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere doorgifte of verkoop van ons bedrijf of een deel daarvan

Art. 6 (1) (a) – met uw toestemming:

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat de volgende ontvangers inzage hebben in uw gegevens:

 • Advocaten
 • Nieuwe bedrijfseigenaren en hun adviseurs
 • Rechtbanken

We verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder om uw rechten als betrokkene te waarborgen.

In deze context verwerken we de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en adres
 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Contract- en factuurgegevens
 • Verklaringen gegevensbescherming (bijv. verklaring van toestemming tot verwerking)
 • Verklaringen over het intrekken van door u gegeven toestemming
 • Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • Verklaringen over het uitoefenen van uw rechten op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, inclusief de informatie die u ons verstrekt wanneer u uw rechten doet gelden

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Art. 6 (1) (c) AVG - naleving van wettelijke verplichtingen

We verzamelen de gegevens rechtstreeks bij u.

In het kader van de hier beschreven gegevensverwerking is het mogelijk dat de volgende ontvangers inzage hebben in uw gegevens:

 • Advocaten
 • Rechtbanken
 • Interne en externe dienstverleners op het gebied van administratie, compliance, gegevensbescherming en ondersteuning

Cookies, analysetool & sociale media

We maken gebruik van sociale media en gebruiken verschillende cookies en andere analysetechnologieën op onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

We nemen geen beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berusten; er is altijd menselijke tussenkomst voordat een beslis-sing wordt genomen.

We stellen twee soorten profielen op gebaseerd op de persoonsgegevens van de kandidaten:

 • JobMatch is een tool op onze website waarmee kandidaten hun CV kunnen uploaden. Aan de hand van uw vaardigheden, loopbaan-ambities en CV-informatie kunnen we u banen aanbevelen die bij uw ambities en vaardigheden passen. Deze vorm van profilering sluit evenwel de toegang tot andere jobs en posities niet uit.
 • We gebruiken een analysetool met semantische zoektechnologie (een soort kunstmatige intelligentie) waarmee we CV's op intelligente wijze kunnen doorzoeken en filteren uit onze database. Door relevante trefwoorden zoals aantal jaren ervaring of het specifieke vakgebied in deze tool in te voeren, worden alle geüploade CV's geanalyseerd en wordt een pool van kandidaten samengesteld door de trefwoorden in de CV's van de kandidaten te matchen en de kandidaten te rangschikken op basis van hun geschiktheid voor de functie. We gebruiken het om onze wervingsprocessen efficiënter te maken, door kandidaten beter te kunnen matchen aan beter passende vacatures. Zoals hierboven uitgelegd, er is altijd een selectieverantwoorde-lijke bij betrokken die dit proces verifieert zodat er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen.

Merk op dat geen van deze profileringsactiviteiten significante juridische of vergelijkbare gevolgen heeft voor kandidaten. Maar als u meer wil weten, neem dan graag contact met ons op.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als een gegevensoverdracht plaatsvindt naar een van de hierboven genoemde ontvangers waarvan het hoofdkantoor of de plaats van gegevensverwerking zich buiten de EER bevindt of een staat waarvoor een adequaat niveau van gegevensbescherming is vastgesteld door een besluit van de Europese Commissie, zor-gen wij er voorafgaand aan de overdracht voor dat de gegevensoverdracht wordt gedekt door een wettelijke autorisatie en dat er garanties be-staan voor een adequaat niveau van gegevensbescherming met betrekking tot de gegevensoverdracht (bijv. door contractuele garanties, offici-eel erkende verordeningen of bindende interne regels voor de gegevensbescherming bij de ontvanger) ofwel heeft u ons toestemming gegeven voor de gegevensoverdracht.

Doorgifte van gegevens van binnen de groep naar buiten de EER

PageGroup is een wereldwijd actieve groep bedrijven. Onze wervingsexperts en belangrijke zakenmensen in functies zoals wervingsondersteu-ning, salarisadministratie en IT-ondersteuning bevinden zich overal ter wereld. Voor de bovengenoemde doeleinden, in het kader van onze sa-menwerking in PageGroup, dragen wij uw persoonsgegevens over in overeenstemming met Art. 44 e.v. AVG ook aan PageGroup-bedrijven buiten de EER of wij staan toe dat werknemers die in PageGroup-bedrijven buiten de EER werken, inzage krijgen in uw persoonsgegevens ten behoeve van onze samenwerking en het nakomen van onze contractuele verplichtingen met u. Een lijst van PageGroup-instanties die zich buiten de EER bevinden, vindt u hier.

Als u zich bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk bevindt, afhankelijk van uw zoektocht naar een baan, of als u op zoek bent naar een gekwalifi-ceerde professional voor uw organisatie of voor een wervingspartner, dan delen we uw persoonsgegevens indien nodig met onze recruiters die gespecialiseerd zijn in de Duitse en Franse markt en die gevestigd zijn in Turkije (details over het Turkse bedrijf vindt u in de lijst hierboven). Zij verwerken uw persoonsgegevens namens onze Duitse of Franse entiteiten. Met betrekking tot deze doorgifte wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd in overeenstemming met de intra-groepsovereenkomst van het bedrijf en de standaardcontractbepalingen (SCC's), zoals hieronder beschreven.

We hebben binnen de groep een overeenkomst voor gegevensoverdracht gesloten die door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard-contractbepalingen bevat die grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EER naar derde landen buiten de EER mogelijk maken (aangezien gegevensbeschermingswetten buiten de EER niet steeds een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden als de EER-beschermingswetten).

Als u een exemplaar van de SCC's wil ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Doorgifte van gegevensoverdracht naar externe dienstverleners buiten de EER

Voor de hierboven genoemde doeleinden maken we gebruik van IT-serviceproviders in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Israël. Om uw gegevens te beschermen, hebben we waar nodig Standaard Contractuele Clausules (SCC's) afgesloten.

Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens als u een exemplaar van de SCC's wil ontvangen.

Uw persoonsgegevens veilig houden

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd en handhaven deze om uw persoonsgegevens te beschermen te-gen vernietiging, verlies, beschadiging, ongeoorloofde verstrekking ervan of de ongeoorloofde toegang ertoe, hetzij per ongeluk, hetzij onrecht-matig. Uitsluitend gemachtigde personeelsleden en derden-dienstverleners krijgen toegang tot persoonsgegevens op een “need-to-know”-basis (d.i. de noodzaak om kennis te nemen van de gegevens voor uitoefening van de functie of de vervulling van de taken) en deze werknemers en dienstverleners zijn contractueel verplicht om op een vertrouwelijke manier met deze gegevens om te springen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld, wat een doorlopend doel kan zijn. Als u bijvoorbeeld een sollicitant bent, slaan we uw persoonsgegevens op voor de duur van onze zakelijke relatie met u en ook daarna, aangezien we sollicitanten vaak jarenlang en mogelijk voor hun hele carrière ondersteunen bij een baan.

Sommige persoonsgegevens houden we langer bij dan andere. Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met factoren zoals de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, waaronder alle wettelijke, regelgevende of boek-houdkundige verplichtingen of verplichtingen inzake reporting, de aard en de hoeveelheid persoonsgegevens die we over u bijhouden en het mo-gelijke risico op schade voor u door ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens of door ongeoorloofde toegang daartoe.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing-doeleinden, doen we dit tot u ons vraagt om hiermee te stoppen, en voor een korte periode hierna (om ons in staat te stellen uw verzoek in te willigen). Het feit dat u ons heeft gevraagd om u geen direct-marketing toe te sturen of uw gegevens niet voor een onbepaalde tijd te verwerken wordt ook bijgehouden, zodat we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u veel rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Deze rechten omvatten het recht om uw toestemming in te trekken volgens Art. 7 (3) AVG, het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen (Art. 15 AVG), uw persoonsgegevens te rectificeren (Art. 16 AVG), ze te wissen (Art. 17 AVG), of de verwerking ervan te beperken (Art. 18 AVG, om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen, en om ons te vragen deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (Art. 20 AVG).

Volgens Art. 21 AVG, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons om redenen die voort-vloeien uit uw specifieke situatie, voor zover dit is gebaseerd op Art. 6 (1) (e) AVG of over de bescherming van "gerechtvaardigde belangen" volgens Art. 6 (1) (f) AVG. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven uw rechten en belangen.

U kan uw eenmaal gegeven toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie intrekken of afzien van gegevensverwerking voor di-rect-marketingdoeleinden door de stappen te volgen die worden beschreven in onze kennisgevingen en af te zien van het ontvangen van marke-tingcommunicatie, of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit Privacybeleid. We hebben ook een Centrum voor Marke-tingvoorkeuren opgezet waar u uw voorkeuren kunt bekijken en selecteren en waar u zich op elk moment kunt afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie. Om inzage te krijgen in het Marketing Preference Center, gelieve ook de stappen te volgen die worden uitgelegd in de Marketingcommunicatie.

Houd er rekening mee dat deze rechten in bepaalde gevallen beperkt kunnen zijn. Deze rechten zouden kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld als we om aan uw verzoek te voldoen persoonsgegevens over een andere persoon zouden bekendmaken, wanneer de rechten een inbreuk zouden vormen op de rechten van een derde (met inbegrip van onze rechten) of wanneer u ons vraagt om gegevens te verwijderen die we wettelijk moe-ten bewaren of waarvoor we doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben om deze bij te houden. We brengen u op de hoogte van alle relevante uitzonderingen waarop we een beroep doen wanneer we gevolg geven aan uw verzoek.

Bovendien hebben we voor verwerkingsprocessen op basis van de rechtmatige belangen van de Bedrijven een beoordeling van gerechtvaardigd belang uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze belangen niet worden geschaad door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden; u kunt deze beoordeling aanvragen via de contactpersonen die aan het einde van dit Privacybeleid staan vermeld.

Vragen en klachten

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen, kunt u ons formulier ge-bruiken of een e-mail sturen naar ons of naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming op [email protected].

Als u onopgeloste problemen heeft of denkt dat uw persoonsgegevens zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezicht-houdende autoriteit. U kanhier een lijst van de desbetreffende autoriteiten in de EER raadplegen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Het uitoefenen van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen, uw toestemming voor verwerking in te trekken of u af te melden voor onze commerciële communicatie, kan u:

Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO)
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Brussels
Belgium

Page Group
Compliance Department
Plaza Europa 21 23, L'Hospitalet de Llobregat 08908
Barcelona
Spanje

Wijzigingen aan ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid worden naar behoren op deze website ge-publiceerd en waar nodig via andere communicatiekanalen meegedeeld.