Bij duurzaamheid gaat het om het vinden van een evenwicht tussen economische winstgevendheid en sociale en milieueffecten, waarbij een werkplek wordt gecreëerd die efficiënt, productief en duurzaam is op de lange termijn. Duurzame ontwikkeling is van cruciaal belang in de wereld van vandaag. Iedereen, overal, heeft ermee te maken: het gaat om onze planeet, ons leven, en hoe we samen een duurzame toekomst kunnen realiseren. Daarom waren we benieuwd naar hoe professionals aankijken tegen duurzaamheid op de werkplek. 

In ons Duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd tussen mei en juni 2022, werden 4.755 werknemers en werkzoekenden in heel continentaal Europa gevraagd naar de rol die duurzaamheid speelt in hun dagelijks leven en in hun werk. En of de organisaties waar ze in dienst zijn wel genoeg doen... of juist niet!  

Opzet onderzoek 

De enquête was opgezet rond vier thema's die betrekking hebben op de mening van professionals over de verschillende aspecten van duurzaamheid op de werkplek, zoals de mate van invloed op de werkplek, persoonlijke waarden en gedragingen, het belang van duurzaamheid bij het zoeken naar werk en de perceptie ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten. 

Kunnen individuen zichzelf zijn op het werk? 

Er valt in Europa nog veel winst te behalen als het gaat om diversiteit en inclusie op de werkvloer. Terwijl 32% van de respondenten zegt zich helemaal zichzelf te voelen op het werk, is 68% juist de tegenovergestelde mening toegedaan Van hen zegt 57% hun werk- en privéleven uit vrije wil gescheiden te houden, 27% zegt dat ook te doen uit angst voor discriminatie op de werkvloer. Opgemerkt moet worden dat binnen Europa de inzichten over dit thema nogal uiteen lopen. In Nederland zien we dat maar liefst 90% van de respondenten het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn op het werk. 

Respondenten in Noord- en Midden-Europa voelen zich meer zichzelf op het werk dan hun Zuid-Europese collega's

Het tegengaan van discriminatie is daarom een grote uitdaging voor bedrijven 

Gediscrimineerd worden op het werk kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers, zeker als het een steeds terugkerende ervaring is. Toen we Europese werknemers vroegen hoe vaak ze discriminatie op het werk ervaren, zei 18% dat ze vaak of altijd gediscrimineerd worden, 33% zei dat ze af en toe last hebben van discriminatie en 49% had hier nooit last gehad van gehad. 

Leeftijdsdiscriminatie is verreweg de meest gerapporteerde vorm van discriminatie. 34% van alle respondenten zegt het slachtoffer te zijn geweest van leeftijdsdiscriminatie, dit percentage loopt op tot 41% voor personen van 50 jaar of ouder. Wie gediscrimineerd wordt, zegt vaker dat hij op het werk niet zichzelf is en probeert zichzelf te beschermen. 

 

1 op de 3 werknemers (34%) zegt in het afgelopen jaar ten minste eenmaal te zijn gediscrimineerd op grond van hun leeftijd.

Opmerkelijk is ook de discriminatie van vrouwen, drie keer zoveel vrouwen melden op het werk te maken te hebben met genderdiscriminatie (38% tegen 12%). En genderdiscriminatie neemt toe met de senioriteit, aangezien 31% van C-suite respondenten zegt het afgelopen jaar ten minste eenmaal te zijn geconfronteerd met genderdiscriminatie op de werkplek, tegenover 21% van de niet-leidinggevende werknemers. 

Vinden werknemers dat hun bedrijf duurzaam genoeg is? 

37% van de werknemers vindt dat hun bedrijf duurzaam genoeg is, tegenover 28% die dat niet vindt.

Kandidaten tonen eerder belangstelling voor bedrijven met duidelijke duurzaamheidsambities. 66% van de Europese werknemers zegt de inspanningen van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid belangrijk te vinden bij het reageren op een baan. Maar waar vinden kandidaten informatie over de duurzaamheidsstrategie van een bedrijf? 49% zegt daarvoor de website van het bedrijf te bekijken, 32% gebruikt social media accounts van bedrijven en 24% verwacht tijdens het sollicatiegesprek meer te weten te komen over de duurzaamheidsambities van het bedrijf. 

Maar ook het gedrag van werknemers zelf kan nog wel wat vergroenen: 6 op de 10 werknemers zegt met de eigen auto naar het werk te gaan en slechts 3 op de 10 maakt gebruik van duurzaam vervoer. Bedrijven moeten dus bewustwording creëren bij het personeel hoe zij groener naar het werk kunnen reizen. 

Gezondheid en welzijn is het belangrijkste duurzaamheidsthema voor werknemers 

1 op de 3 werknemers (34%) in Europa geeft aan dat gezondheid en welzijn voor hen het belangrijkste duurzaamheidsinitiatief is.

Het is een bekend feit: gelukkige werknemers zijn productiever en gemotiveerder. Bij de vraag welke acties Europeanen op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn het meest waardeerden bij het zoeken naar een nieuwe baan, zei 64% flexibele arbeidsvoorwaarden, 52% beheersbare werkdruk en 41% erkenning van het werk. 

 

 
Uit de resultaten van onze enquête blijkt dat duurzaamheid een breed onderwerp is en dat er nog werk aan de winkel is voor bedrijven die op weg zijn naar volledige duurzaamheid. Hoe doet jouw onderneming het op dat gebied? Doe de test en je weet het! 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen