In een arbeidsmarkt waar talent schaars is, helpt het als je je zoektocht naar kandidaten kunt verbreden door andere sectoren aan te boren. Uit een recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd, blijkt dat er een enorme groep kandidaten is die bereid is over te stappen naar een andere sector als ze daarvoor de kans krijgen.  

Traditioneel betekende het volgen van een carrière pad dat je onderaan de ladder moest beginnen en dat je je langzaam moest opwerken. Het was heel normaal om je hele carrière lang in dezelfde sector en vaak zelfs bij hetzelfde bedrijf te werken.  

Uit ons recent onderzoek blijkt dat de arbeidsmarkt vandaag veel dynamischer is. Van baan naar baan en van sector naar sector hoppen wordt tegenwoordig vaak gezien als een teken van succes.  

Dat is goed nieuws voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuw talent, want dat betekent dat de vijver van potentiële kandidaten groter wordt. Wij hebben de belangrijkste bevindingen die je kunt gebruiken wanneer je op zoek bent naar kandidaten uit een andere sector op een rijtje gezet. 

1. Vandaag de dag heeft bijna de helft van de sollicitanten de overstap naar een andere sector gemaakt 

De tijd dat een succesvolle carrière vooral werd bepaald door de stabiliteit ervan — beginnen in een startersfunctie en je omhoog werken — ligt achter ons. Meer dan de helft (50,7%) van de ondervraagde kandidaten verklaarde dat ze sinds het begin van hun carrière naar een andere sector zijn overgestapt. Veranderen van sector is echter niet de enige manier om goed te presteren: 40,3% van de respondenten zegt in hetzelfde bedrijf promotie te hebben gemaakt.  

2. Van carrière veranderen is vaak een snelle beslissing 

Slechts 28% van de kandidaten zegt maanden of jaren nodig te hebben gehad om te beslissen of zij van sector wilde wisselen. Daar tegenover staat 48% die werd aangespoord door een specifieke gebeurtenis, zoals een ontslag(22,9%), de COVID-crisis(10,4%) of de invloed van de cultuur van een bedrijf (22,9%).  

3. Een groot aantal werknemers gaat op zoek naar een andere werkgever na drie of vijf jaar 

We vroegen kandidaten hoe lang ze in dezelfde functie blijven voordat ze een overstap zouden overwegen. Meer dan een derde (35%) van de kandidaten koos voor een periode tussen drie en vijf jaar, waarbij drie jaar het populairste antwoord was. Anderzijds zei 36,8% dat het afhing van de gang van zaken in het bedrijf, wat erop wijst dat een flexibele instelling een onmisbare vaardigheid is bij het uitstippelen van het loopbaantraject.  

4. Een goede match met vaardigheden en evenwicht tussen werk en privéleven grootste aantrekkingsfactoren voor een nieuwe carrière 

Wat zoeken mensen in een nieuwe baan of carrière? Bijna de helft (48%) van de sollicitanten is op zoek naar een bedrijf dat beter aansluit bij hun vaardigheden en interesses. Een andere grote aantrekkingsfactor is een goed evenwicht tussen werk en privéleven (40%). De mogelijkheid om een impact te hebben en zich nuttig te voelen is belangrijk voor bijna één derde (30%) van de respondenten 

5. Zinvol werk is belangrijk om kandidaten aan te trekken 

Professionele groei is echter lang niet de enige prioriteit voor de hedendaagse sollicitant. Veel kandidaten willen immers zinvol werk. Bijna 24% wil werken voor een bedrijf met een sterke zingeving voor ogen, terwijl 34% op zoek is naar een carrière die beter aansluit bij hun persoonlijke waarden. Ook externe interesses en verantwoordelijkheden zijn van essentieel belang: 40% van de kandidaten wil in hun nieuwe carrière een beter evenwicht tussen werk en privéleven bereiken. 

Summary

In een arbeidsmarkt waar talent schaars is, helpt het als je je zoektocht naar kandidaten kunt verbreden door andere sectoren aan te boren. Uit een recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd, blijkt dat er een enorme groep kandidaten is die bereid is over te stappen naar een andere sector als ze daarvoor de kans krijgen.  

Join over 80,000 readers!
Receive free advice to help give you a competitive edge in your career.