Robot interviewing woman with red outline in image

Technologie en menselijke vaardigheden kunnen niet meer los van elkaar gedacht worden. Daarom is het begrijpen van de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op arbeid en werving een must voor elk bedrijf dat de concurrentie voor wil blijven. 

We zijn in de gegevens gedoken van een Page Personnel onderzoek onder 3.344 werkzoekenden ouit heel Europa (860 in Noord Europa). De resultaten geven een beeld van hoe werknemers een baan zoeken met kunstmatige intelligentie en in hun dagelijkse werk. Dus welke lessen kunt uw bedrijf trekken uit deze inzichten om voorop te blijven lopen in het digitale tijdperk.

AI op het werk: Instrumenten die de bedrijfspraktijk veranderen

AI is al lang geen modewoord meer. Ons onderzoek geeft een duidelijk beeld van hoe verschillende AI-tools worden geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfspraktijk:

  • Interactieve AI: Tools als chatbots en slimme assistenten, zoals Siri en Cortana, zijn niet meer weg te denken. 40% van de professionals gebruikt deze tools om de klantenservice te verbeteren en interne processen te stroomlijnen.
  • Functionele AI: Tools voor beveiliging en gegevensanalyse, zoals IBM Watson en Salesforce Einstein, worden door 35% van de ondervraagde professionals minstens een enkele keer gebruikt. Deze software beschermt bedrijfsgegevens en biedt bruikbare inzichten.
  • Analytische AI: 31% van de professionals gebruikt platforms zoals Tableau minstens af en toe, om hen te helpen datagestuurde beslissingen te nemen die de bedrijfsstrategieën vormgeven.
  • Generatieve AI: Denkt u dat AI niet creatief kan zijn? Vergis u niet. Tools als ChatGPT worden door zo'n 31% van de ondervraagde werknemers gebruikt om het maken van inhoud een nieuwe dimensie te geven en na te denken over hoe taken geautomatiseerd kunnen worden.

De AI-discussie: Voordelen, nadelen en betekenis voor werknemers

68% van de respondenten erkent de rol van AI bij het verhogen van de productiviteit. AI-tools, zoals slimme e-mailfilters en prioriteringsassistenten, zorgen voor een nieuwe kijk op efficiëntie door teams vrij te maken voor meer strategische taken. 

Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Omgaan met de uitdagingen van AI-integratie is net zo cruciaal als het benutten van de voordelen ervan. Maar liefst 67% van de deelnemers aan de enquête gaf aan zich zorgen te maken over het beperkte vermogen van AI om menselijk beoordelingsvermogen en intuïtie te gebruiken. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat AI-technologie een aanvulling is op de menselijke besluitvorming in plaats van een volledige vervanging.

Privacy en gegevensbeveiliging scoren ook hoog: 56% van onze respondenten gaf aan zich hier zorgen over te maken. Dat betekent dat bedrijven moeten investeren in solide beveiliging en een duidelijk beleid voor het gebruik van gegevens.

Ook ethische overwegingen en mogelijk verlies van banen, genoemd door respectievelijk 45% en 41%, vragen om benaderingen die de rol van AI afstemmen op de waarden van uw organisatie en het welzijn van uw medewerkers.

AI in Werving Balansoefening voor bedrijven van nu

Bijna de helft van de ondervraagde professionals zegt gebruik te maken van AI-technologie bij het zoeken naar een baan, waarbij tijdsefficiëntie en betere kansen op een baan als belangrijke voordelen worden genoemd. Meer dan de helft aarzelt echter om AI in te zetten bij het vinden van een baan, dat ingegeven is door onwetendheid of bezorgdheid over het onpersoonlijke karakter. 

Deze situatie biedt een unieke kans voor bedrijven om voorop te lopen in het combineren van AI-efficiëntie met menselijk inzicht. Doel is niet alleen om talent aan te trekken, maar om kandidaten te vinden die aansluiten bij de cultuur en waarden van het bedrijf. Hoewel AI-gestuurde analyses bijvoorbeeld in staat zijn kandidaten effectief te selecteren, kan alleen het team beoordelen of deze kandidaten echt bij de ethos van uw organisatie passen.

Volgens onze enquête heeft 49% van de professionals in hun zoektocht naar een baan gebruik gemaakt van AI-tools zoals een AI cv-maker en algoritmes voor het matchen van vacatures. Deze tools kunnen voor bedrijven enorm veel betekenen bij het vinden en aantrekken van talent. AI-algoritmes kunnen cv's efficiënt filteren, maar voor de uiteindelijke beslissing kan de juiste culturele match en het groeipotentieel alleen door menselijk inzicht beoordeeld worden. Deze aanpak belooft een meer afgerond en inclusief wervingsproces.

Het onderzoek laat een generatieverschuiving zien in het gebruik van AI-technologieën bij het zoeken naar werk, met een hoger gebruik onder jongere mensen. Dit benadrukt de noodzaak voor bedrijven om hun wervingsstrategieën aan te passen om een divers scala aan kandidaten aan te trekken, waarbij AI-tools worden geïntegreerd met behoud van de persoonlijke benadering die alle generaties aanspreekt.

Tot slot kan de regelmatige feedback van werknemers zorgen voor verbetering van AI-tools en de technologie aangepast worden aan de veranderende behoeften van uw personeelsbestand en kandidatenpools.

Slimme tips voor bedrijven: Haal het beste uit AI

Bij het integreren van AI in je bedrijfsplan gaat het erom dat u weet wat het wel en niet kan. Wat kan AI zoal:

  • Verbeterde screening van kandidaten: Begin met AI-tools om de eerste sollicitaties te screenen. Maar zorg ervoor dat het menselijke element in de gespreksfasen aanwezig blijft. Gebruik de inzichten van AI voor het bijschaven van de interviewvragen, zodat u diepere en betekenisvollere gesprekken kunt voeren.
  • Stroomlijnen van processen: AI is een kei in het uitvoeren van repetitieve taken, maar het potentieel reikt veel verder dan dat. Met geavanceerde tools zoals Asana en Trello kunt u inefficiënte workflows opsporen of gebieden identificeren waar het team extra training nodig heeft.
  • Bouwen aan een innovatievriendelijke cultuur: Stimuleer uw team om AI-technologieën te verkennen en zorg voor een evenwicht tussen deze verkenning en initiatieven die creativiteit en persoonlijke groei stimuleren.

Page Personnel: Uw menselijke partner in AI-gedreven werving

Bij Page Personnel vinden we een balans tussen de efficiëntie van AI en de onvervangbare waarde van menselijk inzicht in het wervingsproces. Werk samen met ons aan de complexe wereld van AI-gedreven werving en vind kandidaten die in uw organisatie zullen gedijen.
 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen