Goede communicatie is essentieel om productiviteit te verzekeren (en te verbeteren), en om op elk niveau van de organisatie stabiele werkrelaties te handhaven.

Werkgevers en managers die tijd en energie besteden aan een duidelijke communicatie, krijgen van hun werknemers gemakkelijker vertrouwen, en dat leidt in het algemeen tot een betere productiviteit, betere resultaten en een betere werksfeer.

Gebrekkige communicatie op het werk kan leiden tot gedemotiveerde medewerkers die vervolgens hun vertrouwen in hun eigen capaciteiten verliezen – en onvermijdelijk in de organisatie.

Beter communiceren in vijf stappen

We hebben 40 jaar ervaring in de recruitmentsector en weten goede communicatie naar waarde te schatten. We geven een overzicht van vijf belangrijke gebieden waar een organisatie haar communicatie kan verbeteren of optimaliseren:

1. Leg doelen en verwachtingen vast

Managers moeten zowel voor teams als individuele werknemers duidelijke, haalbare doelen vooropstellen, en precies beschrijven wat er voor een project is vereist, zodat iedereen – ook de organisatie als geheel – zich bewust is van de doelstellingen van het project.

2. Breng een duidelijke boodschap over

Zorg ervoor dat je boodschap duidelijk is voor je doelgroep. Zeg onomwonden en beleefd waar het op staat. Zorg ervoor dat je boodschap duidelijk overkomt, zonder dat er verwarring mogelijk is en zonder iemand te beledigen. Geef zo nodig meer uitleg.

3. Gebruik het juiste platform – en het juiste communicatiemiddel!

Een zorgvuldig opgesteld bericht moet nog steeds op een bepaalde manier worden vastgelegd en op een bepaalde manier worden geleverd. De beste manier om met werknemers een vertrouwensband te scheppen, is door persoonlijke communicatie, maar dat is niet altijd mogelijk, vooral als een boodschap voor de hele organisatie is bedoeld. Beslis of een boodschap op papier beter geschikt is dan een e-mail, en of een algemene memo je doelpubliek wel bereikt.

4. Betrek iedereen bij de communicatie

Iedereen moet altijd open kunnen communiceren. Vraag mensen om voortgangsverslagen of projectupdates. Vooral voor werknemers op afstand is dit essentieel, om ook bij hen die betrokkenheid bij de organisatie tot stand te brengen.

5. Luister en wees empathisch

Communicatie is tweerichtingsverkeer: zonder een luisterend oor of een inspirerende dialoog houdt geen enkele onderneming of persoon het lang vol. Door te luisteren, toon je respect en kun je hoogte krijgen van problemen die je als werkgever best aanpakt. Een dialoog schept een band en vertrouwen, en werknemers ervaren zo dat hun mening wordt gerespecteerd – dit zijn belangrijke eigenschappen van een goed team.

Lees meer artikelen over betrokkenheid en retentie in onze adviessectie.

 

 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen