De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds januari 2020 van kracht. Dit heeft directe impact op jou als werkgever of werknemer. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de afdracht van premies? En welke nieuwe rechten heb jij straks als oproepkracht of payroll-medewerker?

Om de belangrijkste vragen over de wet te beantwoorden, hebben we een overzicht gemaakt waarin we per onderwerp uitleggen wat er is veranderd. Mocht je meer advies willen inwinnen, dan staat ons team uiteraard altijd voor je klaar.

In de gids komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Oproepkrachten

Oproepkrachten krijgen meer zekerheid over wat zij verdienen en wanneer ze moeten werken.

2. Payrollmedewerkers

Payrollmedewerkers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werk- nemers in dienst bij de opdrachtgever, exclusief het pensioen. In 2021 krijgen zij daarnaast recht op een adequate pensioenregeling.

3. Ontslagrecht

Arbeidsovereenkomsten moeten in bepaalde gevallen gemakkelijker ontbonden kunnen worden. Werknemers krijgen bij onvrijwillig beëindiging van contract altijd een transitievergoeding.

4. Tijdelijke contracten

De duur van tijdelijke contracten mag verlengd worden.

5. WW-premie

De werkgever betaalt een lagere WW-premie bij vaste contracten versus flexibele contracten.