Soft skills – how to assess

Zachte vaardigheden - of niet-technische vaardigheden - zijn overdraagbare vaardigheden die in veel verschillende banen gebruikt kunnen worden. Het zijn persoonlijke eigenschappen van kandidaat die positief bijdragen aan uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden als kritisch denkvermogen en effectieve communicatie. Het grote verschil met technische vaardigheden is dat persoonlijke eigenschappen niet kunnen worden aangeleerd. Hieronder vindt de belangrijkste zachte vaardigheden en hoe ze kunt toetsen.

1. Initiatief

Neemt uw kandidaat het initiatief om problemen die zich voordoen zelf op te lossen, of wacht hij tot iemand anders hem dat opdraagt?

Test: Vraag uw kandidaat of hij ooit zelf een probleem op de werkvloer heeft ontdekt, en wat hij deed om het te verhelpen.

2. Communicatievaardigheden

Communicatievaardigheden zijn in de meeste branches en functies belangrijk. Kan een kandidaat zich goed uitdrukken in woord en geschrift of heeft hij daar moeite mee?

Test: een motivatiebrief en cv zijn een goede indicator. Zijn deze goed en foutloos geschreven? is. Verbale communicatievaardigheden kunnen tijdens het sollicitatiegesprek worden getoetst.

3. Besluitvaardigheid

Een goede besluitvaardigheid vergt kritisch denken en kritisch denken vergt zelfbewustzijn, vooral van onbewuste vooroordelen.

Test: vraag een beslissing te beschrijven en uit te leggen waarom die tegen een persoonlijk vooroordeel in ging.

Of vraag een kandidaat om probleem te omschrijven dat hem of haar bijna overweldigde. Hoe is de kandidaat dat opgelost?

4. Vermogen om van het verleden te leren

Het vermogen om van het verleden te leren en die lessen toe te passen in nieuwe situaties demonstreert intelligentie en flexibiliteit.

Test: Vraag uw kandidaat om een hypothetisch probleem op te lossen dat buiten zijn ervaring ligt. Kan hij zijn kennis gebruiken in een nieuwe context?

Of vraag de kandidaat of hij of zij ooit een fout heeft gemaakt. Hoe ging de kandidaat hiermee om?

5. Vermogen om binnen een team te werken

Het vermogen om binnen een team te werken is voor de meeste functies belangrijk. Samen rondt u taken sneller en efficiënter af dan als u projecten alleen aanpakt. Samenwerken aan verschillende taken vermindert voor alle werknemers de werkdruk door hen verantwoordelijkheden of ideeën te laten delen.

Test: Vraag de kandidaat naar een situatie waarin hij of zij moeite had om anderen samen te laten werken aan een belangrijk probleem. Hoe ging de kandidaat daarmee om?

Of vraag de kandidaat een situatie te omschrijven waarbij hij of zij een probleem had met een leidinggevende. Wat deed de kandidaat om het op te lossen?

Tenslotte spreken de woorden van huidige en vroegere collega's over uw kandidaat boekdelen. Zorg dat u de referentiepersonen belt, en kijk ook op LinkedIn profielen naar aanbevelingen. Als u voor en tijdens uw sollicitatiegesprek aandacht besteedt aan de zachte vaardigheden, plukt u op de lange termijn de vruchten van een nieuwe medewerker die niet alleen op papier, maar ook in het echt leven goed is.

 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen