De meeste teamleden leveren waarschijnlijk graag goed werk, krijgen een gevoel van voldoening en zijn tevreden over hun werk. Maar net als alle werkgevers, zul je soms te maken krijgen met ongelukkige werknemers. Met name als ze op afstand werken, is het soms moeilijk de signalen op te vangen. 

Ontevredenheid kan verschillende redenen hebben en het is aan jou om het probleem te herkennen en hen te motiveren om er iets aan te doen. Dit zijn vier tekenen die erop kunnen wijzen dat je werknemer niet gelukkig is. 

1. Afnemende productiviteit 

Hoewel een daling van de productiviteit moeilijk is te meten, kan het vaak makkelijk worden opgemerkt. Als de kwaliteit of kwantiteit van het werk van een werknemer begint te dalen, is het belangrijk om zo snel mogelijk de reden te achterhalen. Zodra de oorzaak van het probleem is vastgesteld, moet prioriteit worden gegeven aan het ontwikkelen van een oplossing om de schade voor de werknemer en het bedrijf als geheel te beperken. 

2. Neemt veel ziekteverlof op 

Een merkbare stijging van het aantal ziektedagen is een belangrijk signaal. Over het algemeen komen mensen die tevreden zijn met hun werk ook graag naar kantoor. Natuurlijk kan dit soort gedrag ook een teken zijn van psychologische problemen, dus is het belangrijk om vast te stellen of een werknemer onlangs ziektedagen is gaan opnemen of dat ze sinds ze bij het bedrijf begonnen zijn, herhaaldelijk afwezig zijn geweest. Als dit laatste het geval is, is het onwaarschijnlijk dat je een oplossing zult kunnen vinden, en dien je het probleem met de nodige voorzichtigheid aan te pakken. 

3. Slechte instelling 

Een slechte instelling van een werknemer die eerder prettig in de omgang was en hard werkte, is een aanwijzing dat er iets goed mis is. Als ze hun negativiteit enkel op jou richten en niet op hun collega's, is de kans groot dat ze ontevreden zijn over het management. 

4. Klachten van anderen 

Tot slot, als het gedrag van een werknemer geen indicatie vormt van een probleem (of als je de signalen niet ziet), dan zullen andere werknemers dat vaak wel opmerken. Veranderingen in het werkgedrag, vooral negatieve, worden doorgaans niet over het hoofd gezien door collega's. In deze situaties is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Als twee werknemers over elkaar klagen, is het niet altijd duidelijk wie er schuld heeft. Stel je oordeel uit en praat met andere werknemers. 

Hoe help je een ongelukkige werknemer 

Praat niet tegen ze, maar luister naar ze. De werknemer worstelt waarschijnlijk al maanden met dit probleem en hij of zij heeft tijd nodig om het uit zijn systeem te krijgen. Ga rustig zitten, luister en maak aantekeningen om op terug te vallen als het jouw beurt is om te praten. Probeer de ongelukkige werknemer geen valse hoop te bieden. Als je ze niet kunt helpen, wees daar dan eerlijk over en geef aan dat je hun verzoek niet kunt honoreren. 

Om dit soort situaties te voorkomen, moet je met de werknemers communiceren, hen vertellen wat je van hen verwacht, hen prijzen als ze goed presteren, hen aanmoedigen om zich verder te ontwikkelen, en hen de hulpmiddelen geven die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. 

Bekijk al onze werkgeversadviezen hier!

 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen