Conducting a competency-based interview

Competentiegerichte sollicitatiegesprekken geven u een goed inzicht in de manier waarop uw kandidaat zijn vaardigheden in verschillende situaties inzet. Het is een systematische manier van interviewen en wordt gebruikt om te zien hoe specifieke voorbeelden uit het werkverleden van de kandidaat voordelig kunnen zijn als u hem aanneemt.

 

  1. Houd het relevant

Het is slim om uw competentiegerichte vragen zo op te stellen dat ze relevant zijn voor de functie en voor uw organisatie. Zo kunt u beter inschatten of de kandidaat de vaardigheden bezit die hij in de functie nodig zal hebben. Bedenk bijvoorbeeld of u liever leidinggevende en delegerende vaardigheden hebt dan samenwerking en communicatievaardigheden. Als u eenmaal weet welke vaardigheden het belangrijkst zijn, kunt u vragen bedenken die hier direct op gericht zijn.

  1. Stel gerichte vragen

U moet een duidelijk idee hebben van het type kandidaat waarnaar u op zoek bent voordat u een competentiegericht sollicitatiegesprek voert. Bij een kandidatenevaluatie zijn de antwoorden namelijk hun de doorslaggevende factor.

Als u bijvoorbeeld een relatief directe vraag stelt als 'omschrijf een situatie toen u X moest inzetten', kunt u aan de hand van het antwoord inschatten hoe vaardig de kandidaat was in deze taak. Algemenere vragen maken dit proces moeilijker, omdat de antwoorden ook minder specifiek zullen zijn. U moet daarom op uw eigen oordeel vertrouwen: bewijst hun voorbeeld dat zij in hun vorige baan een succes hebben behaald?

Uit zijn antwoorden kunt u ook de sterke en zwakke punten van de kandidaat afleiden. Bekijk of zij leergierigheid tonen of een negatieve houding tegenover een taak laten zien.

  1. Vraag naar Individuele competenties

Deze vragen gaan over de kennis, flexibiliteit, vasthoudendheid, besluitvaardigheid, persoonlijke integriteit, risicobereidheid en onafhankelijkheid van de kandidaat.

Voorbeeldvraag: Vertel eens over een moment waarop uw werk tegengesproken werd.

  1.  Vraag naar motivatiecompetenties

Deze vragen tonen de motivatie, gedrevenheid, resultaatgerichteid, energie, veerkracht, initiatief en focus van een kandidaat.

Voorbeeldvraag: Wanneer werkte u het hardst en voelde u de meeste voldoening?

  1. Vraag naar analytisch vermogen

Deze vragen gaan over de praktische leervaardigheid, besluitvaardigheid, analytische vaardigheden, innovativiteit, probleemoplossende vaardigheden en het oog voor detail van de kandidaat.

Voorbeeldvraag: Vertel eens over een nieuwe aanpak die u ontdekt heeft voor een probleem.

  1. Vraag naar leidinggevende kwaliteiten

Deze vragen gaan over de leidinggevende en zakelijke vaardigheden van de kandidaat, zijn strategisch denken, managersvaardigheid en projectmanagement.

Voorbeeldvraag: Heeft u ooit een groep naar een bepaald doel geleid, en zo ja hoe pakte u dat aan?

  1. Vraag naar sociale vaardigheden

Deze vragen tonen de leidinggevende, sociale en samenwerkingsvaardigheden van de kandidaat.

Voorbeeldvraag: Omschrijf een situatie waarin u succesvol in groepsverband werkte.

  1. Zet een kandidaat niet voor het blok

Bij het voeren van competentiegerichte sollicitatiegesprekken bent u in de antwoorden van de kandidaat op zoek naar toepasselijke voorbeelden uit het echte leven. Het is niet de bedoeling om hem voor het blok te zetten; u wilt simpelweg zien of hij de best passende kandidaat is voor de functie en uw bedrijf.

Neem gerust contact op met een van onze consultants bij Page Personnel om te horen hoe onze ervaring het verschil kan maken bij uw werving- en selectieproces!

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen