Een diverse samenleving, de zoektocht naar talent en de mondialisering van het bedrijfsleven: ze dragen allemaal bij een grotere diversiteit op de wekvloer. Maar welk beleid voeren bedrijven om diversiteit te bevorderen, en wat zijn de resultaten daarvan?

Steeds meer bedrijven zien het belang in van diversiteit binnen hun organisatie. Gezien de politieke, economisch en maatschappelijke ontwikkelingen, is dat niet verwonderlijk. De samenleving zélf is meer divers geworden, en dat weerspiegelt zich op de werkvloer.

Zoektocht naar talent

Bovendien is er een tekort aan professionals op arbeidsmarkt, waardoor bedrijven alle zeilen bijzetten om binnen alle groepen in een samenleving talent te werven; of het nu gaat om mannen en vrouwen, verschillende generaties, medewerkers met een lichamelijke beperking of om werknemers met verschillende voorkeuren of culturele achtergronden.

 

Internationale afzetmarkten

Een derde reden is de mondialisering van het bedrijfsleven. De afzetmarkten van bedrijven zijn internationaal. Culturele diversiteit op de werkvloer helpt bedrijven die in het buitenland opereren.

In die zin is een goed diversiteitsbeleid een belangrijke bouwsteen om de uitdagingen waar bedrijven de komende jaren voor staan het hoofd te bieden. Meer dan 92% van de geënquêteerden (92,4%) beschouwt een goed diversiteitsbeleid als één van de succesfactoren voor het bedrijf.

Hoe stevig is diversiteit verankerd in de bedrijfscultuur?

Het aantal ondernemingen waarbij het diversiteitsbeleid stevig is verankerd in de bedrijfscultuur is met iets meer dan 44% nog altijd in de minderheid. Volgens de uitkomst van de enquête is 18% nog in de opstartfase. Voor 18% is het wel een belangrijk onderwerp voor de nabije toekomst, maar ontbreken er nog concrete plannen. Voor bijna 20% speelt het onderwerp op dit moment en in de nabije toekomst geen rol.

Specifiek beleid voor meer diversiteit

Veel bedrijven hebben een beleid ontwikkeld om specifieke groepen binnen de organisatie te ondersteunen. Zo biedt 40% services die zijn afgestemd op het geloof of de overtuiging van hun werknemers, zoals gebedsruimten of aangepaste menu´s in de kantine. Daarnaast voert 20% van de bedrijven een beleid om het percentage vrouwen in de organisatie te verhogen.

Interessant is dat kleinere bedrijven op één punt veel beter uit de bus komt dan grotere bedrijven: 40% heeft aangepaste rollen voor oudere werknemers of voor werknemers met een lichamelijke beperking. Bij grotere bedrijven is dat slechts 25%.

Wat zijn de resultaten van meer diversiteit?

Levert een diversiteitsbeleid ook op wat bedrijven ervan verwachten? De ondernemingen die in diversiteit investeren noemen verschillende concrete resultaten. Zo zegt 63% dat de sfeer op de werkvloer dankzij het beleid is verbeterd en ziet bijna een kwart (24,1%) dat de tevredenheid onder werknemers is toegenomen. Daarnaast zegt 63% van de bedrijven dat ze dankzij hun diversiteitsbeleid aantrekkelijker zijn geworden voor kandidaten, en meldt meer dan 20% dat diversiteit tot betere producten en oplossingen leidt.

Nog veel te winnen op gebied van diversiteit

Tegelijkertijd laat deze studie van PageGroup zien dat er nog een hoop te winnen is. Een goed diversiteitsbeleid is immers méér dan het samenstellen van diverse teams. De volgende stap is om medewerkers van verschillende achtergronden en generaties goed met elkaar te laten samenwerken. Op dat gebied kunnen bedrijven nog veel van elkaar leren.

 

 

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen