Zoals blijkt uit het artikel - het vervagend onderscheid tussen werk en privé - is met opkomst van nieuwe technologieën de grens tussen ons werk en privéleven aan het verschuiven. Dit beïnvloedt hoe gelukkig we ons voelen.

Maar hoe we met collega´s omgaan tijdens en na het werk, is ook belangrijk voor ons welbevinden: 89% van alle ondervraagden in Nederland zegt dat positieve relaties op het werk belangrijk zijn, dus het is duidelijk een onderwerp dat werknemers aan het hart gaat.

Het belang van relaties op het werk (en daarbuiten)

Om dit fenomeen te onderzoeken heeft PageGroup in juni 2018 een enquête gehouden onder 588 werknemers en werkzoekenden in Nederland. Het wordt steeds lastiger om ons werk- en privéleven te scheiden, mede omdat we vanwege de oprukkende technologie ook buiten kantoortijd steeds makkelijker bereikbaar zijn voor onze collega's. Nieuwe generaties - de millennials en generatie Y - hebben bovendien andere verwachtingen van hun werk en hun omgang met collega´s.

Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de werknemers ook buiten kantooruren contact heeft met hun collega's. Dat kan gaan om sociale evenementen na het werk (30%), afspraken tijdens het weekend (13%), of om gezamenlijke vakanties (6%).

Uit de enquête blijkt ook dat deze sociale normen veranderen naarmate mensen a) ouder worden en een gezin opbouwen en b) meer verantwoordelijkheden krijgen op het werk. Dit wijst erop dat de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt ook anders met hun collega's omgaan. Zo spreekt 20% van de werknemers ouder dan 35 jaar na het werk af met collega's, waar 57% van de werknemers onder de 35 geldt. Naarmate het gezin belangrijker wordt, worden collega's minder belangrijk. De vraag is of dat ook een impact heeft op de productiviteit.

Is vriendschap met collega´s belangrijk voor de productiviteit?

Slechts 64% van de werknemers in Nederland vindt dat een goede relatie met hun collega's op het werk een positieve invloed heeft op de productiviteit. Dat percentage is veel lager dan het gemiddelde in Europa, van 85%.

Wat overigens niet betekent dat Nederlandse werknemers geen sociale contacten met hun collega’s onderhouden: 49% belt of chat met elkaar over niet werk-gerelateerde onderwerpen.

Maar wat de resultaten suggereren is dat Nederlandse werknemers, in vergelijking met veel werknemers in andere Europese landen, zich minder verplicht voelen om tijd door te brengen met collega´s buiten hun werk om. Slechts 30% spreekt na het werk af, waar dat percentage in Europa gemiddeld op 44% ligt.

Werknemers staan dichter bij hun directe collega's dan bij hun managers

Zoals een oud spreekwoord luidt, verandering is de enige constante factor in het bedrijfsleven. Door de huidige invloed van technologie en het geleidelijk platter worden van de managementpyramide ondergaan bedrijven een zekere revolutie. Om de uitvoering van het werk te verbeteren, worden teams gestimuleerd om bredere vaardigheden op te doen en nauwer samen te werken.

Tegelijkertijd blijft er een zekere afstand bestaan tussen managers en hun ondergeschikten en omgekeerd. Slechts 41% van de werknemers zegt dat zij ook buiten werktijd contact hebben met hun directe leidinggevende.

Slechts 30% belt of chat met de manager over niet-werk-gerelateerde zaken en maar 17% spreekt doordeweeks 's avonds hun manager af. Dit wordt bevestigd door het feit dat bijna 44% van de ondervraagden zegt bevriend te zijn met collega's, terwijl slechts 16% zegt bevriend te zijn met de manager.

Over het onderzoek

Steekproef: de enquête is onder 588 werknemers en werkzoekenden in Nederland uitgevoerd.

Methodiek: de representativiteit van de steekproef is gewaarborgd door de verzamelde data te corrigeren op basis van het geslacht en het beroep van de geënquêteerde, en proportie werkzame personen).

Verzamelmethode: de enquête is in juni 2018 uitgevoerd doormiddel van een vragenlijst die op vrijwillige basis online kon worden ingevuld.

Lees meer over werkprivé-balans in onze adviessectie. 

 

 

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Job Match

Vind de vacature die bij je past op basis van je vaardigheden en ervaring in je cv met onze innovatieve tool

Upload je cv

Populaire artikelen