Wanneer iedereen weer terugkomt naar kantoor is het belangrijk om een goede aanpak te hebben en te weten wat jouw medewerkers nodig hebben.
 

Gezondheid en veiligheid zijn sleutelfactoren in de voorbereidingen en in lijn daarmee moet je ook rekening houden met de situatie van je medewerkers. 

Ter voorbereiding op deze grote verandering moeten managers vragen wat hun medewerkers ervan vinden om weer op kantoor te komen, of ze veranderingen verwachten in de manier waarop er gewerkt wordt en hoe de omschakeling succesvol kan zijn.  

Er zijn drie belangrijke aspecten die je moet overwegen bij de terugkeer naar kantoor. 

Sentiment van professionals in de markt

Het is makkelijk om aan te nemen wat je team wil voor de toekomst en hoe ze denken over een mogelijke terugkeer naar kantoor. Wat de een voelt of nodig heeft, kan echter compleet tegengesteld zijn voor een ander. Daarom is het belangrijk ernaar te vragen. Enquêtes en regelmatig bijpraten met jemedewerkers over hoe ze zich voelen zijn goede manieren om erachter te komen wat ze willen en wat ze nodig hebben. Dit is cruciaal in een veranderende zakelijke wereld. 
   
In een enquête van PageGroup onder professionals over hoe zij dachten over de terugkeer naar hun gebruikelijke werkplek bleek dat bijna 50% ernaar uitzag om weer terug te komen. Echter waren ook een aantal professionals (8%) nerveus over hun terugkeer. 
  
We vroegen ook hoe professionals dachten over het vooruitzicht van het dagelijks woon-werkverkeer, de terugkeer naar hun eigen bureau op kantoor en de sociale interactie met collega's. De antwoorden waren in ruime meerderheid positief en meer dan de helft van de mensen stelden uit te kijken naar de sociale interactie met hun collega's.  

Aanpassing aan veranderende verwachtingen 

Hoewel veel medewerkers willen terugkeren naar kantoor moeten bedrijven erkennen dat de wereld van het werk en de verwachtingen van flexibiliteit als gevolg van de pandemie zijn veranderd. 
  
Het is belangrijk om te weten wat je mensen willen, nodig hebben en hoe zij menen dat werkafspraken beter kunnen. Dit betreft niet alleen het debat over thuiswerken, maar ook het beleid en de processen hieromheen. 

Meer dan 60% van de mensen wil bijvoorbeeld graag de mogelijkheid hebben om fulltime op afstand te werken. Niettemin, zelfs als zij de keus zouden hebben, zouden veel medewerkers nog het grootste deel van de week naar kantoor komen. Slechts 5% zou ervoor kiezen om 4 dagen of meer thuis te werken.  Als zij de keus krijgen, kiest de meerderheid (73%) ervoor om 1 of 2 dagen vanuit huis te werken. 

Misschien moet het huidige beleid voor flexibel werken wel opnieuw worden beoordeeld. Meer flexibiliteit om mensen de mogelijkheid te geven hun werkweek deels zelf in te delen kan een oplossing zijn. 

Door deze veranderingen is het ook nodig om over de volgende zaken na te denken: 

 • Hoe verloopt de interactie met en tussen medewerkers die op afstand/ op kantoor werken
 • integratie van werken op afstand en kantoor
 • hoe zet je de toon voor de cultuur van een hybride personeelsbestand
 • faciliteren van flexibiliteit en samenwerking
 • Waarborgen dat processen zo efficiënt mogelijk zijn

Het voortzetten van succes en productiviteit 

Het welzijn en geluk van je mensen in hun werk zijn fundamenteel voor een succesvolle werkomgeving waarin iedereen samenwerkt. De besluiten die je neemt wat betreft of je mensen terugkeren naar kantoor, thuis blijven werken of met een flexibelere werkregeling moeten rekening houden met de verdere gevolgen daarvan en hoe het bedrijfsleven in de wereld om je heen zich ontwikkelt. 
  
Het succes van de besluiten kan natuurlijk worden gemeten naar het verloop en de winstcijfers, maar de volgende factoren mogen niet over het hoofd worden gezien:  

 • Productiviteit
 • Motivatie
 • Job satisfaction
 • Werkrelaties
 • Werk-privé balans
 • Welzijn

Bij een enquête over hoe veranderingen in de werkregelingen tijdens de pandemie deze aspecten van hun werk beïnvloedden, merkte het merendeel van de professionals geen veranderingen op. Een grote groep meldde echter wel verhogingen van hun productiviteit (44%), motivatie (21%) en werktevredenheid (25%). 

Bij de terugkeer naar kantoor en het bepalen van de beste manier om zowel teams op kantoor als op afstand te managen moeten werkgevers nadenken over de volgende vragen:  

 • Hoe zorg je ervoor dat ideeën worden gegenereerd en besproken?
 • Hoe trek je talenten uit verschillende pools aan voor meer flexibiliteit?
 • Kun je thuiswerken op langere termijn op grotere schaal faciliteren?
 • Wat kan er worden gedaan om het welzijn van medewerkers te beschermen en ervoor te zorgen dat burnouts geen probleem worden?
 • Hoe houdt je medewerkers over een langere termijn betrokken?

De terugkeer naar kantoor moet worden gepland en doeltreffend met je mensen worden gecommuniceerd. Gebruik hun feedback over de ervaring van thuiswerken als input voor het beleid. Samenwerking tussen werknemer en werkgever wordt cruciaal in het herdefiniëren van werk in de toekomst. 

Op zoek naar goede kandidate of specifieke wensen? Neem vandaag nog contact op met één van onze gespecialiseerde recruitment consultants!

Op zoek naar kandidaten?

Wil je je wervingsbehoeften met ons bespreken?

Neem contact met ons op

Salarisoverzicht

Bekijk de belangrijkste trends in de markt en salarissen per sector

Lees meer

Populaire artikelen