Het lezen van Internet sites is nu de meest bekende en gebruikte toepassing door het publiek, met de e-mail.

In deze context, en in de manier waarop toegankelijkheid voor groot bevolking, en bijzonder voor visuele gehandicapten, heeft Page Personnel zijn website ontwikkeld met de naleving van het Web Standards zoals gedefinieerd door het WorldWideWebConsortium, de toegankelijkheid zoals gedefinieerd door de W.A.I, en de critaria's van Accessiweb.

Ons technisch team staat tot uw dienst om uw vagen over dit onderwerp te beantwoorden.