Genialiteit blijkt zwaar overschat te worden. Dat is tenminste wat psychologe Angela Duckworth heeft geconcludeerd. Zij deed onderzoek naar psychologische factoren voor succes en kwam tot de volgende slotsom: om te slagen, heb je meer dan talent nodig – je moet doorzettingsvermogen hebben

Als mensen over hetzelfde talent en dezelfde intelligentie beschikken, waarom bereiken sommigen dan toch meer dan de rest? Dit is de vraag die Duckworth beantwoordt in haar boek  De grit factor: De kracht van passie en doorzettingsvermogen.

Wat is de grit factor?

De Engels term ‘grit’ - die zich lastig laat vertalen – staat volgens Duckworth voor ‘een combinatie van passie en doorzettingsvermogen om een specifiek doel te bereiken’. Tijdens haar psychologisch onderzoek aan de University of Pennsylvania creëerde Duckworth de ‘grit schaal’.

Het is de inzet om af te maken wat je begint. De wens om te verbeteren en te slagen. Het vermogen om tegenslagen te overwinnen. De mentaliteit om ook bij herhaling soms saaie of onplezierige taken uit te voeren.

De grit-schaal voorspelde wie het in vele verschillende situaties goed zou doen, zoals deelnemers aan spellingtesten, schoolkinderen die examen deden of verkopers die hun omzetdoelen halen. De schaal voorspelt zelfs wie de beste papieren heeft om te zijn opgewassen tegen de fysieke en mentale uitdaging van een opleiding bij de mariniers.

Kijk vooruit

“Doorzettingsvermogen betekent dag in dag uit heel hard werken om je toekomstplan te verwezenlijken, niet alleen een week of een maand, maar jaren lang. Doorzettingsvermogen maakt dat je het leven als een marathon beschouwt, niet als een sprint.”

Maar het draait niet alleen om doorzettingsvermogen. Het draait ook om interesse in en passie voor wat je doet. Mensen met doorzettingsvermogen zijn optimistischer over de toekomst – en over hun vermogen om te verbeteren.

Deze mensen zien de wereld niet door een roze bril. Ze voelen net zoveel teleurstellingen als anderen en raken ook ontmoedigd door tegenslagen. Het verschil is dat zij hoopvol en veerkrachtig blijven, vooral bij tegenslagen.

Zoals Duckworth zegt: “We moeten bereid zijn om te falen, om fouten te maken en opnieuw te beginnen en toe te passen wat we hebben geleerd.”

Hoe ontwikkel je doorzettingsvermogen?

Vind je passie: “We kunnen jaloers zijn op mensen die hun werk geweldig vinden, maar mogen er niet vanuit gaan dat dit voor hen automatisch zo gelopen is,”zegt Duckworth. “Hoogstwaarschijnlijk hebben zij er ook heel wat tijd voor nodig gehad om uit te vinden wat ze precies met hun leven wilden.”

Oefen doorzettingsvermogen: “Pas als je hebt bepaald waar je belangstelling naar uitgaat, kun je de moeilijke en soms frustrerende taken uitvoeren waardoor je echt beter wordt,”zegt Duckworth. Zij beveelt aan om te oefenen als een expert, door doelstellingen te verdelen in kleine, haalbare stappen.

Zorg dat je doelgericht bent: Als je passie met doelgerichtheid combineert, krijg je doorzettingsvermogen. Duckworth interviewde mensen die op hun terrein aan de top stonden. Zij beschreven hun werk als duidelijk doelgericht en vermeldden ook de wens om anderen te helpen.

Ontwikkel veerkracht en hoop: Dit betekent niet dat je moet denken “morgen is alles fantastisch”. Het betekent dat je moet kijken naar hoe je vandaag het verschil kunt maken. Stel jezelf de vraag: “Wat kan ik hier en vandaag doen om alles te verbeteren voor morgen?”

Doorzettingsvermogen heeft ook beperkingen

Gale Lucas van het USC Institute for Creative Technologies, publiceerde in het Journal of Research in Personality een wetenschappelijk artikel over of deelnemers ook zouden doorzetten als het erop leek dat ze zouden falen. Zij stelde vast dat de mensen met het meeste doorzettingsvermogen vastliepen in het oplossen van onoplosbare problemen en daardoor kansen voor vooruitgang en meer geld misliepen.

 “Er wordt momenteel alles gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen meer doorzettingsvermogen krijgt,”zegt ze. “Dat is op zich heel goed, maar het is ook belangrijk om te weten wanneer je moet stoppen en alles nog eens moet heroverwegen, in plaats van blind op de ingeslagen weg voort te gaan.”

Stimuleren van doorzettingsvermogen bij kinderen

Duckworth heeft een boodschap voor ouders: doorzettingsvermogen train je niet alleen door kinderen aan te moedigen om ‘beter hun best te doen’. Het gaat erom kinderen hun passie te laten vinden, maar daar hoort ook een waarschuwing bij.

“Ik vertel ouders dat niemand stug doorwerkt aan iets dat ze niet intrinsiek interessant vinden,”legt Duckworth uit. “Voordat iemand die nog geen vaste passie heeft klaar is om elke dag vele uren te besteden aan het verbeteren van zijn vaardigheden, moet hij of zij ook kunnen aanrommelen om te ontdekken waar zijn of haar belangstelling ligt.”

Het is belangrijk om belangstelling op jonge leeftijd aan te moedigen, maar ook om de autonomie van kinderen te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat bazige ouders en leerkrachten de interne motivatie van kinderen om zeep helpen.

Bij kinderen die van hun ouders hun eigen keuzes mogen maken over wat ze leuk vinden, is het waarschijnlijker dat ze interesses ontwikkelen die ze later als hun passie beschouwen. “Met andere woorden, ook de meest volleerde experts beginnen als amateurs”, zegt Duckworth tot slot.

Lees meer over werkprivé-balans in onze adviessectie.

Populaire artikelen