Ben je in de running voor een nieuwe baan? Spannend! En nu wil je aan de hand van het brutoloon jouw netto salaris berekenen. Dat is het bedrag dat je aan het eind van elke maand op jouw rekening krijgt. Welke factoren hebben de meeste invloed op jouw nettoloon? En hoe bereken je jouw nettosalaris? Dat lees je in dit artikel.

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het loon vóór aftrek van belastingen en premies. Het nettoloon is het salaris dat je krijgt na aftrek van belastingen en premies. Het brutoloon is dus hoger dan het nettoloon. Reken jezelf dus niet rijk als je het salarisaanbod onder ogen krijgt. Dat klinkt misschien zuur, maar je krijgt er veel voor terug. Want stel dat je werkloos, arbeidsongeschikt of ziek wordt, dan krijg je financiële hulp van de overheid. En de maandelijkse pensioenbijdrage komt uiteindelijk weer bij je terug.

Waarom dat verschil tussen bruto- en nettosalaris?

In vacatures, arbeidsovereenkomsten en cao’s staat altijd het brutosalaris vermeld. Dat komt omdat het nettosalaris dat je maandelijks op je rekening krijgt, afhangt van jouw werk gerelateerde kosten zoals loonheffing en premies. Ook jouw leeftijd heeft invloed op wat jij uiteindelijk verdient. Net als jouw onderhandelingsvaardigheden. Kortom: jouw nettoloon kan anders uitpakken dan dat van een collega die hetzelfde brutoloon heeft. Daarom wordt altijd het brutoloon vermeld.

Netto salaris berekenen: wat wordt er ingehouden?

Wil je het nettoloon berekenen in jouw situatie? Dan moet je diverse belastingen en premies aftrekken van het brutoloon. Laten we in detail bekijken welke belastingen en premies jouw werkgever inhoudt op het brutoloon:

Loonbelasting

De loonbelasting is de belasting die jouw werkgever inhoudt op je loon. De werkgever draagt de belasting af aan de Belastingdienst. Dit gebeurt via een loonheffing. De hoogte van de loonbelasting hangt af van de hoogte van jouw brutosalaris. Over het inkomen tot 68.507 euro is het tarief 37,35% belasting. Voor het deel van het inkomen boven de 68.507 euro is het tarief 49,50%.

Omdat je al elke maand loonbelasting afdraagt, is de kans groot dat je geen inkomstenbelasting meer hoeft te betalen aan het eind van een kalenderjaar. Maar heb je meerdere inkomstenbronnen, omdat je meerdere banen hebt of omdat je naast je werk in loondienst ook een bedrijf hebt? Dan heb je misschien recht op aftrekposten en heffingskortingen (kortingen op jouw inkomstenbelasting). Inderdaad, best ingewikkeld. Op Belastingdienst.nl lees je meer over aftrekposten en kortingen. Hier kan je ook uitzoeken of je recht hebt op heffingskortingen.

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont en werkt én voor iedereen die in dienst is bij een bedrijf in Nederland. Volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen die beschermen tegen de financiële gevolgen van pensionering, ziekte of beperking, overlijden of kinderen. In Nederland kennen we vier volksverzekeringen: AOW (Algemene Ouderdomswet), Wlz (Wet langdurige zorg), Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Voor de AKW betaal je geen premie.

Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen beschermen je tegen het verlies van inkomen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. Het gaat om de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Je betaalt hieraan mee als je jonger bent dan de AOW-leeftijd en een salaris of een uitkering ontvangt.

Bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Meestal betaalt jouw werkgever de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet over jouw loon. In sommige gevallen doet de werkgever dit niet. Dat hangt af van jouw leefsituatie. Bijvoorbeeld als je alimentatie betaalt. Dan betaal je de bijdrage Zvw zelf. Je krijgt dan een aanslag Zvw of een voorlopige aanslag Zvw. De Belastingdienst houdt de bijdrage in op je nettoloon.

Proforma berekening Bruto Netto

Salaris

€2.700,00

Bonus

€200,00

Brutoloon

€2.900,00

Loonheffing (€ 2.811,73)

- €540,33

Pensioen Premie (5,18%)

- €88,27

Netto te betalen loon

€2.271,40

Hoe zit het met vakantiegeld en eindejaarsgeld?

Het brutoloon is exclusief het vakantiegeld dat je jaarlijks krijgt uitgekeerd, meestal eind mei. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van 1 juni vorig jaar tot 1 juni dit jaar. Misschien krijg je bij jouw nieuwe werkgever ook een eindejaarsuitkering of een 13e maand. Een eindejaarsuitkering is een vast percentage van jouw brutosalaris. Een 13e maand is een extra maand brutoloon. Vaak hangt de eindejaarsuitkering af van de winst van het bedrijf. Sommige werkgevers spreken een ‘vloer’ af met de medewerkers. Dat is een vast bedrag dat jij als werkgever minimaal krijgt.

Leaseauto

Misschien krijg je wel een auto van de zaak. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar let op: als je daarmee ook privé rijdt (minimaal 500 kilometer per jaar), betaal je daarover belasting. Deze belasting wordt maandelijks afgetrokken van jouw salaris. Een leaseauto heeft dus invloed op jouw nettoloon. Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van de cataloguswaarde van de auto. De bijtelling is namelijk een percentage van de cataloguswaarde. Ook maakt het nogal uit of je kiest voor een benzineauto of een emissievrije auto (een elektrische auto of een waterstofauto).

De bijtellingspercentages veranderen jaarlijks. In 2022 betaal je 22% bijtelling voor benzineauto’s. Kies je voor een elektrische auto, dan betaal je in 2022 16% bijtelling tot een cataloguswaarde van € 35.000 en 22% daarboven. In 2023 gaat deze cataloguswaarde omlaag naar € 30.000.

Reis je met eigen vervoer of met het openbaar vervoer van en naar je werk? Dan kan jouw werkgever je onbelast 19 cent per kilometer geven, maar hij mag ook meer geven. Je krijgt deze reiskostenvergoeding maandelijks boven op jouw nettoloon.

Bruto/netto-calculator voor jouw salaris

Wil je snel weten wat in jouw situatie het verschil is tussen jouw brutosalaris en jouw nettosalaris? Dat kan met de bruto/netto-calculator op nationaleberoepengids.nl. In de berekening van bruto naar netto salaris houdt deze tool rekening met alle belangrijke gegevens. Binnen 1 minuut weet je hoeveel je maandelijks op je bankrekening krijgt.

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Job Match

Vind de vacature die bij je past op basis van je vaardigheden en ervaring in je cv met onze innovatieve tool

Upload je cv

Populaire artikelen