Volgens de Job Applicant Confidence Index (JACI) van PageGroup, die ieder kwartaal de stemming op de arbeidsmarkt meet, zou meer dan twee derde van de Nederlandse werknemers (67,2%) tijdelijk of uitzendwerk overwegen, mocht het zich aandienen. Desondanks bestaan er nog altijd veel misvattingen over uitzendwerk. We scheiden de fabels van de feiten.

1. Uitzendwerk verdient minder goed dan een vast contract

De perceptie dat uitzendwerk minder verdient of minder zekerheid oplevert, wordt nog altijd door veel Nederlandse werknemers onderschreven. Ten onrechte. Een tijdelijke werknemer krijgt hetzelfde salaris als iemand met een vast contract. Dat wordt immers vastgelegd in de arbeidswetgeving: loon en toeslagen vallen gewoon onder de cao van de opdrachtgever. Je verdient dus evenveel als vaste medewerkers in dezelfde functie, daar wordt streng op gecontroleerd. Werkgevers zijn vaak zelfs bereid om iets meer te betalen voor de flexibiliteit die ze winnen met een uitzendkracht.

2. Als uitzendkracht heb je minder rechten

Veel mensen denken dat je minder rechten hebt als uitzendkracht dan als vaste medewerker. Het gaat dan om rechten als vakantiegeld en ziektewetuitkering. Ook dat is niet waar: je bent als uitzendkracht immers in dienst van het uitzendbureau en je maakt aanspraak op dezelfde rechten als wanneer je een vast contract hebt. Je krijgt dus gewoon elke jaar vakantiegeld en je hebt recht op ziektewetuitkering mocht dat nodig zijn.

3. Als uitzendkracht bouw je geen pensioen op

Ook deze aanname kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. Ook hier geldt: je bent in dienst van het uitzendbureau en die draagt je pensioenpremie af, net zoals een reguliere werkgever dat zou doen. Dus ook als tijdelijke kracht ben je verzekerd van een oude dag zonder zorgen.

4. Als uitzendkracht ben je niet goed genoeg voor een vaste baan

Ondanks de hardnekkige vooroordelen die hierboven genoemd zijn, staat het merendeel van de Nederlanders toch positief tegenover uitzendwerk. Waar in andere landen, zoals Spanje, nog wel eens de indruk heerst dat je als uitzendkracht niet goed genoeg bent voor een vaste baan, is het in Nederland eerder zo dat we denken dat je juist goed genoeg bent als je tijdelijk werk doet: je neemt tenslotte het risico om van tijdelijke banen te leven, omdat je weet dat je dankzij je kwaliteiten toch wel weer aan de slag komt. Uitzendwerk staat dus goed op je cv. Bovendien groeit onder werkgevers de behoefte aan tijdelijk personeel. Dat heeft te maken met de aantrekkende economie en het grotere aanbod aan banen. Door de combinatie van een krappe arbeidsmarkt met een hoge werkdruk is er steeds meer behoefte aan flexibele oplossingen op korte termijn. We zien de flexibele schil van bedrijven dan ook groeien en uitzendwerk wordt steeds meer de norm in plaats van de uitzondering.

5. Uitzendwerk biedt geen werkzekerheid

De meeste mensen hebben behoefte aan zekerheid op het gebied van inkomen en loopbaan. En ‘tijdelijk werk’ impliceert dat je na afloop van een opdracht wel eens zonder werk zou kunnen komen te zitten. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. De praktijk wijst echter eerder het tegendeel uit: vaak is het zo dat je als uitzendkracht eerder aan de slag bent, dan wanneer je zelf op zoek moet gaan naar een baan. Zeker als je een ervaren werkkracht bent. Uitzendwerk zorgt voor veel kansen om je op een breder vlak te ontwikkelen in je vakgebied. Wanneer je aan verschillende projecten werkt, leer je nieuwe vaardigheden en technieken die je in je verdere loopbaan ook nog kunt gebruiken. Bovendien heb je als uitzendkracht een ingang bij bedrijven waar je anders misschien moeilijk binnen zou komen. Als het om een functie gaat die ook na het aflopen van je tijdelijke contract nog bestaat, en de opdrachtgever is tevreden over je, dan zal je tijdelijke aanstelling in veel gevallen zelfs in een vaste aanstelling worden omgezet.

6.  Uitzendwerk is alleen geschikt als bijbaantje

Uitzendkrachten worden alleen ingezet voor bijbaantjes, zoals vakkenvullen of werken in de bediening, of voor seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Het is een veelgehoord cliché, maar wel onjuist. Een aanzienlijk deel van de uitzendkrachten heeft een hogere opleiding (bachelor of master) en bedrijven werven voor een grote verscheidenheid aan projecten en functies, tot aan managementniveau toe. Natuurlijk is er veel uitzendwerk voor ongeschoolde functies, maar zeker niet uitsluitend. En nu de arbeidsmarkt onder druk staat, zal het aanbod aan uitzendwerk in de meer gespecialiseerde functies alleen maar toenemen.

Ontdek hoe tijdelijke banen je carrière een boost kunnen geven

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Job Match

Vind de vacature die bij je past op basis van je vaardigheden en ervaring in je cv met onze innovatieve tool

Upload je cv

Populaire artikelen