Talent Development

Vastbesloten om te leren

De ontplooiing van onze mensen is een belangrijke pijler van onze bedrijfscultuur en essentieel voor het succes van onze activiteiten.  Het is dan ook iets wat we zeer serieus nemen. PageGroup biedt een duidelijk en transparant carrièreparcours, met de steun en de ontwikkelingsmogelijkheden die mensen nodig hebben om hun potentieel te bereiken.  Via een op de markt toonaangevende benadering van gecombineerde lesmethoden kunnen werknemers leren via uiteenlopende materialen, waaronder video, infografieken, interactieve digitale opleidingen, gamification en virtuele en klassikale lessen.  

Zodra iemand bij ons in dienst treedt, ongeacht zijn niveau, is er een duidelijk ontwikkelingsparcours naar de top, dat begint bij ons wereldwijde onboardingprogramma om nieuwe werknemers snel wegwijs te maken in wie we zijn, wat we doen, onze waarden en hoe ze hun activiteiten het best kunnen ontwikkelen.  

Voor onze operationele teams zijn er ontwikkelingsprogramma's voor consultants om mensen te begeleiden en hun de mentaliteit, de vaardigheden en de recruitmenttools te geven die zij nodig hebben om te slagen.  Het carrièreparcours en de groei van werknemers bij PageGroup tussen verschillende activiteiten, ondersteunende functies en afdelingen binnen de groep, berusten op managementontwikkelingsprogramma's die de onderliggende visie, het doel en de waarden van onze solide Page-bedrijfscultuur versterken.    

Naarmate werknemers de carrièreladder beklimmen, moedigen wij ze aan om aan introspectie te doen en zichzelf beter te leren kennen via persoonlijke ontwikkelingsplannen zoals 360° Feedback.    

Onze jaarlijkse talentbeoordeling van senior managers identificeert beloftevolle werknemers die in aanmerking komen voor versnelde ontplooiing.  Bestuurders die deelnemen aan de Global Director Academy (GDA) leggen zich toe op de totstandbrenging en handhaving van een cultuur van inclusie en beschikken over de tools voor ontwikkeling en netwerking die zij nodig hebben als de toekomstige leiders van onze organisatie.     

Onze senior managers worden begeleid door externe executive-coachingprogramma's die zijn ontwikkeld om onze strategie voor leiderschap en talent te steunen en die goed aansluiten bij ons 'PageGroup Potential'-model. De coachingprogramma's bevorderen zelfkennis en vormen een goede basis voor persoonlijke ontwikkelingsdoelen voor wie een leidinggevende functie uitoefent.