You are here

Veelgestelde vragen

Wat is de “Job Confidence Index”?

De Job Confidence Index van PageGroup vraagt sollicitanten hoe zij de arbeidsmarkt zien. Deze index is alleen gebaseerd op mensen die actief naar een functie gesolliciteerd hebben via de websites van Michael Page en Page Personnel. Het onderzoek omvat meer dan 13.300 enquêtes in Continentaal Europa in het eerste kwartaal, en 15.600 in het tweede kwartaal. Deze zijn onder andere uitgevoerd in Spanje, Portugal, Italië, Turkije, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Nederland, Zweden en België.

 

Wie werd ondervraagd?

Wij ondervroegen mensen die actief naar een functie gesolliciteerd hebben via de websites van Michael Page en Page Personnel, ongeacht hun persoonlijke situatie (werkloos, werkend, ...). Deze enquêtes zijn vervolgens gesegmenteerd in de leeftijdscategorieën: jonger dan 30, 30-49 jaar en ouder dan 49 jaar.

 

Waarom een index?

De Job Confidence Index biedt een identieke, steeds terugkomende berekening van zowel de arbeidsmarktperceptie als de professionele situatie van actieve sollicitanten. Zo krijgt u de kans om de stemming onder kandidaten elk kwartaal en elk jaar te peilen, te volgen en uw communicatie erop aan te passen. Dit met het doel om positieve of negatieve ontwikkelingen in kaart te brengen. Om hier dieper op in te gaan, kunnen we regio's binnen Continentaal Europa met elkaar vergelijken.

 

Hoe wordt het berekend?

De berekening bepaalt alleen het percentage actieve sollicitanten dat verwacht dat de situatie zal verbeteren. De index toont dus in feite de mate van optimisme onder sollicitanten. Voor elk van de 10 indicatoren zien we een optimistenpercentage.

Bijvoorbeeld:

Hoe denkt u dat uw professionele situatie er in de komende 12 maanden uit zal zien met betrekking tot de ontwikkeling van uw vaardigheden? Slechter / Hetzelfde / Beter / Geen mening.

Als 62% van de respondenten Beter antwoordt, wordt die 62% meegenomen in de berekening van de algemene index.

 

Wat wordt precies gemeten?

De hoofdindex of de gemiddelde index per leeftijdscategorie wordt gebaseerd op de tien indicatoren. Zes van deze indicatoren betreffen de persoonlijke situatie van de sollicitant. De andere vier gaan over de perceptie van de markt.

Onder de indicatoren over de persoonlijke situatie vallen antwoorden over de verbetering van:

  • Ontwikkeling van vaardigheden
  • Omvang van rollen
  • Carrièreontwikkeling
  • Honorering
  • Werk-privébalans
  • Of de sollicitant gelooft dat hij/zij binnen 3 maanden een nieuwe baan kan vinden.

Het onderdeel over marktperceptie omvat de volgende 4 indicatoren:

  • Huidige arbeidsmarktsituatie
  • Perceptie van de toekomstige arbeidsmarkt
  • Huidige economische situatie
  • Perceptie van de toekomstige economische situatie

U kunt voor alle markten binnen de index de marktperceptie en professionele situatie per leeftijdscategorie inzien.