Het is zuur dat de uitbreiding van het vaderschapsverlof wordt geblokkeerd, zegt Joost Fortuin, Managing Director van PageGroup Nederland. “Het is duidelijk dat er nieuw model moet komen. Dat kan alleen als de regering de eerste stap zet.”

Door Joost Fortuin

In aanloop naar de verkiezingen hield VVD-minister Edith Schippers de alom geroemde H.J. Schoo-lezing, waarin zij het opnam voor de vrijheid van vrouw. Zij wil vechten, zo vertelde ze strijdbaar, voor een toekomst waarin haar dochter de vrijheid heeft om te kiezen hoe ze haar eigen leven inricht. Een geloofwaardig streven.

Stap in de juiste richting

Nu gaan de vrijheid van vrouw en de emancipatie van de man hand in hand. Zonder gelijke rechten en plichten voor zowel mannen als vrouwen kan de vrijheid, die de minister zo vurig bepleit, nooit worden bereikt. Het is daarom zuur om te zien dat het precies de VVD is die op dit moment een stap in de juiste richting blokkeert. Want hoe je het ook wendt of keert: een langer vaderschapsverlof is een noodzakelijke stap. Met de twee dagen die nu wettelijk verplicht zijn, loopt Nederland ver achter bij vergelijkbare landen in Europa.

Nog een stap verder

Bij PageGroup Nederland krijgen vaders op dit moment al de vijf dagen die in het wetvoorstel waren opgenomen. Dat is het minste wat we als werkgevers voor de vaders en moeders in ons bedrijf kunnen doen. Het is het minste wat we als maatschappij kunnen doen.

Willen we serieus werk maken van een arbeidsmarkt waarin vrouwen vrij zijn om te kiezen, dan zullen we nog een stap verder moeten gaan. Kijk bijvoorbeeld naar het Zweedse of IJslandse model, waar goede kinderopvang voor iedereen betaalbaar is. Daardoor zijn vrouwen niet gedwongen om parttime te werken. Of kijk naar Denemarken, waar ouders 32 weken krijgen die ze onderling kunnen verdelen.

Discussiëren over nieuw model

Hoe het Nederlandse model er precies uit komt te zien, daarover kunnen we discussiëren. Maar dát er een nieuw model moet komen, staat vast. Dat kan alleen als de toekomstige regering bereid is de eerste stap te zetten. Dat de overheid, als grootste werkgever van Nederland, deze nieuwe wet blokkeert is een schande.

Als je op zoek bent naar een baan, ga dan naar de kandidatensectie.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.